Thảo luận:Lịch sử Ai Cập

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi MohamedSaheed
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tôi theo cách sắp xếp của trang 'History of Egypt' Wiki tiếng Anh, ngăn ra các bài chi tiết để bài này đỡ dài, và cũng được thêm tổng số bài cho Wiki tiếng Việt. Mong các thành viên khác đồng ý.MohamedSaheed (thảo luận) 21:55, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Cleopatra thì có phim về bà rất nổi tiếng là Cleopatra, Ramses II cũng có phim 10 điều răn'. Thế có phim về Thutmosis III không nhỉ. Tôi chưa từng biết có phim nào về ngài này.Ti2008 (thảo luận) 02:53, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời
Về tiểu thuyết thì có Mara, Daughter of the Nile do Eloise Jarvis McGrawtrong, hoặc The Pharaoh's Barber do Marianne Luban nói nhiều đến Thutmosis III.MohamedSaheed (thảo luận) 23:59, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

"Tính cách hấp dẫn". Tôi chưa hiểu tại sao lại đặt cái tên này cho tiểu mục? NAD ^_^ 13:58, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (UTC)NADTrả lời

Tôi được gợi ý viết tiểu mục và chọn tên cho tiểu mục từ: 1) Bài Ancient Egypt trong Wikipedia tiếng Anh có đề cập đến phong trào Egyptomania ở châu Âu hồi thế kỷ 17-18. 2) Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê có bàn đến kịch tính trong Sử Kí của Tư Mã Thiên. -- Thật ra tôi cũng không hoàn toàn hài lòng về tên này cho tiểu mục. MohamedSaheed (thảo luận) 23:51, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Lịch sử Ai Cập”.