Thảo luận:Mã mở đầu

Active discussions

Đề nghi.Sửa đổi

Vui lòng đổi tên "mã mở đầu" (mặc dù không sai) thành tên "bộ ba mở đầu" để phù hợp hơn với tiếng Anh (Thày Bùi Phúc Trạch - CVA (thảo luận) 11:26, ngày 9 tháng 12 năm 2018 (UTC)start codon) và với SGK Sinh học trên toàn quốc.Thày Bùi Phúc Trạch - CVA (thảo luận) 11:15, ngày 9 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Mọi thành viên đã đăng ký tài khoản đều có thể đổi tên bài viết. Thày Bùi Phúc Trạch ấn mục Khác' góc bên phải màn hình rồi nhấn Di chuyển (đó là cách đổi tên bài viết). Khi đổi tên xong tên bài viết cũ sẽ trở thành trang đổi hướng. Ngomanh123 (thảo luận) 11:33, ngày 9 tháng 12 năm 2018 (UTC).
Quay lại trang “Mã mở đầu”.