Thảo luận:Mô đun cắt

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Mô đun ngangSửa đổi

Sao không gọi là modul cắt tương ứng với ứng suất cắt?--Prof. Cheers! (thảo luận) 10:35, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Mô đun cắt”.