Thảo luận:Mặt trận Liên Việt

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi Bolocom trong đề tài Nhờ thảo luận về 2 đoạn DanGong thêm vào
Thêm đề tài

Với các chủ trương đường lối đúng đắnSửa đổi

Wiki không phải nơi tuyên truyền, tự tâng bốc mà viết theo kiểu "Với các chủ trương đường lối đúng đắn". Muốn tự sướng thì đi chỗ khác. Bolocom (thảo luận) 09:23, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Muốn vặn nguồn, bẻ nguồn thì đi nơi khác nhá. Cày Thuê (thảo luận) 09:24, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chỉ những kẻ nhiều mặc cảm, tự ti mới phải mở miệng ra là tự ca ngợi mình. Mấy chục năm rồi vẫn không thay đổi. Thủ dâm hoài thành nghiện hả ?Bolocom (thảo luận) 09:26, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

=)), định công kích cá nhân hả? Có đọc nguồn không? Vặn nguồn bẻ nguồn mà còn lắm chuyện. Chỉ có kẻ hận thù đầy đầu, mới viết kiểu xiên xẹo như thế thôi nhể? Cày Thuê (thảo luận) 09:30, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hai người hạ hỏa! Không được dùng các từ ngữ thiếu văn hóa để phang nhau như thế. Thái Nhi (thảo luận) 09:33, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thái Nhi xem Cày Thuê bê nguyên xi nguồn, vừa vi phạm bản quyền vừa không bách khoa kìa. Bolocom (thảo luận) 09:34, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đã sửa lại rồi. Các bạn nên dùng từ ngữ ôn hòa để nói chuyện với nhau và lặp lại nhiều lần "tôi viết thế này bạn xem thử", như thế dễ tìm điểm chung hơn là chỉ chực xóc nhau. Thái Nhi (thảo luận) 09:56, ngày 5 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhờ thảo luận về 2 đoạn DanGong thêm vàoSửa đổi

Mình thêm vào 2 đoạn trong câu để cho rõ nghĩa hơn, thì bị bạn Thành viên:Nalzogul xóa, với lý do là không trung lập. Đã mời bạn ta vào trao đổi để cùng sửa đổi cho thích hợp.
Đoạn thứ nhất:

  • "mà được thành lập lại vào tháng 2 cùng năm sau khi thành công đánh đuổi các đảng phái Quốc gia và không còn phải dấu diếm mình là đảng viên một đảng Cộng sản"

Lý do thêm vào: Mình về lịch sử rất kém, nên khi đọc không biết Đảng Lao động là cái đảng nào mà có thể mở được một mặt trận thống nhất cả toàn dân chống Pháp. Khi tra tìm thì mới biết đây là Đảng Cộng sản đã giải tán để chính phủ được hình thành tránh tiếng là của một đảng cộng sản và đến năm 1951 thành lập lại với tên khác, rồi sau đó mở ra mặt trận nên thêm vào.
Đoạn thứ hai:

  • " nhưng cũng đưa đến việc chia cắt lãnh thổ. Mãi đến năm 1975 đất nước mới được thống nhất sau một cuộc nội chiến mà người dân Việt hai bên chết tổng cộng từ 2 đến 5 triệu người."

Lý do thêm vào: Mặt trận Liên Việt được ca ngợi là "động viên công sức của toàn quân, toàn dân lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, đưa đến việc ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam", nhưng quên nói rõ là cái hiệp định này dẫn tới việc chia đôi đất nước đưa tới cuộc nội chiến mà hậu quả là dân Việt đã phải chém giết lẫn nhau để mới có được toàn vẹn lãnh thổ thực sự. DanGong (thảo luận) 07:23, ngày 6 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn DanGong chắc chưa biết rõ lịch sử, năm 1946 khi kháng chiến bùng nổ, các đảng thân Pháp đi theo Pháp, các đảng chống Pháp thì lên chiến khu, thế nên không thể nói là thành công khi đánh đuổi các đảng phái Quốc gia khác được trong khi chính quyền Việt Minh lúc nào cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc và đảng phái. Bạn đọc nguồn của mặt trận cũng thấy có Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ ủng hộ Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ này hoạt động dưới tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, làm gì có chuyện không còn phải dấu diếm mình là đảng viên một đảng Cộng sản như bạn nói.
Nguồn nói rất đơn giản là như vậy, không cần phải thêm vào nội dung như bạn đã nêu trên, bởi đây không phải bài nói về hiệp định Geneva. Đã có một chùm bài nói về hiệp định Geneva và các cuộc chiến sau hiệp định 1954 này, kết quả và hậu quả của cuộc nội chiến cũng đã thể hiện rất rõ trong chùm bài đó rồi. Nal (thảo luận) 00:26, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=97203

Bolocom (thảo luận) 06:39, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hình như theo ý Nal ở VN chỉ có mỗi Đảng cộng sản với 2 đảng bạn là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam yêu nước. Các đảng phái khác đều thân Pháp đi theo Pháp. Sao người Việt mình làm Việt gian nhiều thế! 1-2 đảng phái làm Việt gian tôi còn hiểu nổi chứ chỉ có 3 đảng yêu nước, mấy chục đảng còn lại làm Việt gian thì quá kỳ lạ, không thể nào hiểu nổi.Bolocom (thảo luận) 06:43, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)
Trả lời[trả lời]

Cảm ơn bạn Nalzogul vào trao đổi. Mình trích ở đây một số đoạn từ Wiki để phản biện các lý luận của bạn, nếu có chỗ nào sao nhờ các bạn sửa.
Về đoạn " năm 1946 khi kháng chiến bùng nổ, các đảng thân Pháp đi theo Pháp, các đảng chống Pháp thì lên chiến khu, thế nên không thể nói là thành công khi đánh đuổi các đảng phái Quốc gia khác được trong khi chính quyền Việt Minh lúc nào cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc và đảng phái."

  • "Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (có tài liệu gọi là Chính phủ Liên hiệp Quốc gia) là chính phủ được thành lập vào ngày 2 tháng 3 năm 1946". Trong đó có cả Việt QuốcViệt Cách có 70 đại biểu trong quóc hội, với phó chủ tịch Nguyễn Hải Thần, bộ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chu Bá Phượng, Bộ trưởng Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế và Lao động Trương Đình Tri. Những thành phần này sau Vụ án phố Ôn Như Hầu nếu còn sống sót, hoặc không bị bắt đã phải trốn hết. Nó cho thấy cái đoạn "chính quyền Việt Minh lúc nào cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc và đảng phái" là không chính xác. Mà nếu nói cho chính danh thì chính quyền này là một chính quyền hòa hợp không phải chỉ là chính quyền của Việt Minh.
  • Đoạn "Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ này hoạt động dưới tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, làm gì có chuyện không còn phải dấu diếm mình là đảng viên một đảng Cộng sản như bạn nói." Đảng Cộng sản Việt Nam theo Wiki "Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để che giấu sự liên hệ cộng sản với nhà nước mới thành lập" và "Đảng được "lập lại", công khai (tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao Động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951" coi như một là wiki Việt viết sai cần sửa, hay các dữ kiện bạn đưa không được chính xác. Chính vì 2 đoạn wiki trên nên mình mới chêm vào câu thứ nhất.
  • Về phần hiệp định Geneve thì trong bài trước đó ghi " ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam, chính đoạn in đậm không rõ nghĩa nên mình mới thêm đoạn 2 để giải thích. Ai đời một hiệp định chia đôi đất nước, cho dù là chỉ tạm thời, lại viết là thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. DanGong (thảo luận) 08:14, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

DanGong cần phải lưu ý rằng Hiệp định Geneva đã quy định rõ, vĩ tuyến 17 không bao giờ có thể hiểu là ranh giới của 2 quốc gia riêng biệt. Nói cách khác, theo nội dung HD Geneva, không có 2 quốc gia Nam VN và Bắc VN riêng biệt, chỉ có 1 nước VN thống nhất. Và kẻ đòi xé đôi VN ra chính là Ngô Đình Diệm và ông chủ Mẽo, dựa sự hoang tưởng về "mối đe dọa" VN đối với an nguy của Mỹ. Chính sự hoang tưởng của nước Mỹ đã đẩy Fidel Castro và Việt Nam ngả hẳn về phía Liên Xô. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:20, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC) Trả lời[trả lời]

Trong Hiệp định Geneve làm gì có câu nào nói về "thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam". Nếu có Khov trích dẫn ra thử coi. Bolocom (thảo luận) 08:38, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)

Nói đi nói lại thì theo Nal và Khov chỉ có người cộng sản và những đồng minh của họ là yêu nước còn các đảng phái khác không theo cộng sản đều là Việt gian, tay sai Mỹ, Pháp, Nhật.:D. Trong khi sử liệu cho thấy cộng sản cũng từng gửi điện cầu cứu Mỹ, ký hiệp ước thỏa hiệp với Pháp, bắt tay với cơ quan an ninh Nhật. Tất cả những hành động này đều là yêu nước.:D Cùng một hành động nếu người cộng sản làm là yêu nước, mấy anh không phải cộng sản làm là Việt gian. Chỉ cần là cộng sản, làm bất cứ điều gì cũng là yêu nước. Hễ không phải cộng sản thì làm bất cứ điều gì cũng là Việt gian. Tiêu chuẩn để phân biệt yêu nước và Việt gian đơn giản vậy sao ? Bolocom (thảo luận) 08:47, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC) Trả lời[trả lời]

Nếu chỉ có một Việt Nam thống nhất thì sao lại phải chia ra? Tại sao lại có 100 ngàn người tâp kết ra Bắc, và 1 triệu người di cư vào Nam. Lại trích trong Wiki về hiệp định Geneve "Chính phủ Quốc gia Việt Nam từ chối ký và không đủ thực quyền để ký kết Hiệp định. Trưởng đoàn Quốc gia Việt Nam, Trần Văn Đỗ, lên tiếng phản đối sự chia cắt đất nước." Và cái giá của sư chia cắt là như thế nào? Người cùng một nước phân chia ý thức hệ quốc cộng chém giết lẫn nhau, trong đó nhiều gia đình anh em, cha con coi nhau là giặc. Ít nhất là 2 cho tới 5 triệu người đã phải chết để có sự thống nhất. DanGong (thảo luận) 08:49, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ai ký Hiệp ước tạm thời chia đôi đất nước vậy ? VNDCCH và Liên hiệp Pháp chứ đâu phải Quốc gia VN. Trước khi ký hiệp định Quốc gia VN đã tách khỏi Liên hiệp Pháp nên họ đâu có trách nhiệm gì về sự chia đôi đất nước đâu mà đổ lỗi cho họ. Sau năm 1954 nếu thật lòng muốn đàm phán thống nhất đất nước tại sao ở phía Nam còn lợi dụng các giáo phái để quấy rối chính quyền VNCH, sao tổ chức ám sát ông Diệm, sao cải cách ruộng đất, cải tạo công thương ở miền Bắc. Làm vậy ai dám đàm phán thống nhất ? Bolocom (thảo luận) 08:52, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tất cả các lãnh đạo của các đảng phái Quốc gia từ ông Bảo Đại, ông Diệm đến ông Nguyễn Tường Tam, có ông nào không phải chạy ra nước ngoài để tránh sự truy sát của người cộng sản không ? Với kinh nghiệm về cộng sản như vậy sao họ dám tin tưởng đàm phán với cộng sản mà Khov chụp mũ họ theo chủ Mỹ chia đôi đất nước. Bolocom (thảo luận) 09:59, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đọc xong thảo luận của Bolocom tôi không còn gì để thảo luận với Bolocom nữa, nếu như Bolocom vẫn thảo luận với một thái độ hằn học, thù hận như vậy thì không còn gì để bàn. Lịch sử là lịch sử, đừng vì hận thù mà mờ mắt, biến lịch sử thành công cụ cá nhân. Tôi nghiệm thấy câu: "kẻ nào bắn 1 viên đạn vào lịch sử sẽ nhận lại 1 quả đại bác" rất đúng ở wiki này, cứ bất cứ ai xuyên tạc lịch sử đều không trụ được lâu ở đây. Chắc bạn Bolocom biết rõ quá nhỉ? Tôi nói lại 1 lần nữa, nếu tôi còn đọc được những thảo luận kiểu vi phạm thái độ văn minh của Bolocom ở đâu, tôi sẽ đưa ra bảo quản viên xử lý luôn. Nal (thảo luận) 15:48, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Những gì tôi nói là thực tế, có chứng cứ đàng hoàng. Nal làm gì chụp mũ ghê thế ? Nal đang vi phạm văn minh chứ không phải tôi. A đuổi giết B. Chẳng lẽ C mở miệng ra nói A đuổi giết B thì C có "thái độ hằn học, thù hận" sao ? Tôi không hiểu nổi lý luận của Nal. A không muốn người ta nói về hành vi của mình thì đừng làm. Đã lỡ làm thì phải nhận, không nên chụp mũ lung tung.Bolocom (thảo luận) 15:52, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cách hành xử của tk SolokhovSửa đổi

Mình không hài lòng lắm với hành động của bạn Khov, trong lúc tranh cãi lại đi xóa bài, rồi cho đó là có tính cách diễn đàn. Bạn xem những lý luận của mình hoàn toàn là chỉ dựa vào những thông tin trên Wiki, không chỉ trích phe phái. Có tính cách diễn đàn thực ra là những đoạn bạn viết, chả hạn như "Và kẻ đòi xé đôi VN ra chính là Ngô Đình Diệm và ông chủ Mẽo, dựa sự hoang tưởng về "mối đe dọa" VN đối với an nguy của Mỹ. Chính sự hoang tưởng của nước Mỹ đã đẩy Fidel Castro và Việt Nam ngả hẳn về phía Liên Xô". Đây là những lý luận gây nhiều tranh cãi, nên tránh khi thảo luận trên Wiki. Tuy nhiên ta nên giữ lại một lần, để lần sau có chỗ để nhắc nhở bạn. DanGong (thảo luận) 11:19, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

::: Không vừa ý thì xóa và treo biển văn minh, diễn đàn, vậy thôi.--Phương Huy (thảo luận) 11:21, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC) Trả lời[trả lời]

Đâu phải cứ cái gì cứ không hợp ý mình thì cứ cho đó là thiếu văn minh, có tính cách diễn đàn. Những hành động đó có tính cách bịt miệng người khác. Nếu thấy cần thì nhờ BQV vô để điều hành. DanGong (thảo luận) 11:52, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

DanGong biết bản mẫu "forum" cùng với cú pháp<s> và </s> hay không ? Nếu thấy có diễn đàn thì dùng cái đấy che đi, không chỉ có tôi làm được mà bạn cũng được, thấy tôi sa vào diễn đàn thì che đi, cảm ơn. Thêm nữa, những gì tôi nói không phải vô căn cứ hay bịa ra, xin lỗi ai đọc hộ cái hiệp định GNV nó ghi rõ ràng là ranh giới vĩ tuyến 17 không thể nào được hiểu là ranh giới quốc gia, có hiểu không ? Còn những chuyện tào lao về truy sát, quốc cộng thù hận, vân vân và vân vân, những cái đấy do Bolocom viết tùm lum ra, không biết là từ đâu mà gán cho tôi cái "ý muốn" đó. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 11:30, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hai bên đang thảo luận mà bên này bịt miệng bên kia sao thảo luận được. Khov nên học phép lịch sự tối thiểu. Bolocom (thảo luận) 11:56, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn Khov, đoạn mình lý luận không đi ra ngoài đề, không có gây nhiều tranh cãi vì dữ kiện lấy ra từ Wiki, không hiểu sao bạn lại cứ muốn xóa nó đi. DanGong (thảo luận) 12:02, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]
Khi hai bên đang trong quá trình thảo luận, việc đánh giá là văn minh, diễn đàn là do quan điểm của hai bên, nhưng cũng cần phải để cho các thành viên khác có thời gian xem thảo luận và đánh giá khách quan xem có là văn minh hay diễn đàn không do đó cần có thời gian nhất định trước khi đặt biển (trừ khi là những câu tục tĩu, xúc phạm). Nhưng mà tài khoản Solokhov hễ thấy thành viên nào nêu lên quan điểm trái ý mình thì lập tức đặt bảng ngay, không có thời gian cho người khác xem nội dung. Tôi cho đây là cách hành xử thiếu văn minh, thể hiện thái độ trịch thượng không thể chấp nhận được ở Wikipedia. Nếu còn tái diễn theo cách hành xử như thế, tôi sẽ đưa ra bảo quản viên hoặc chí ít thì cũng sẽ lùi lại việc đặt bảng của tài khoản này. Suy cho cùng thì tài khoản này cũng là một bên trong thảo luận mà thôi, lấy tư cách gì mà phán xét.--Phương Huy (thảo luận) 12:20, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý với Phương Huy. Đọc lại thảo luận ở trên thấy 2 bên đều bình tĩnh, không có chỉ trích cá nhân, chỉ dùng dữ kiện và lý lẽ để nói chuyện thôi. Treo biển diễn đàn là vô lý. Khov nên rút kinh nghiệm vụ này, không nên lặp lại.Bolocom (thảo luận) 12:34, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thích thì cứ đưa, tôi chả thấy tôi làm cái gì sai cả. Thảo luận đi lạc khỏi chủ đề, thú thật là tôi cũng nói lạc đề. Muốn tố khổ CS, QG, gì đó thì đi chỗ khác mà tố. Còn muốn tố khổ tôi thì cứ việc đưa lên BQV, hoặc vào trang cá nhân của tôi để mà tố. Tôi chả có gì để sợ. Đây không phải là nơi để tố khổ. Những đoạn thảo luận phía trên chỉ có mục đích tố khổ, không có liên quan gì đến nội dung bài viết. Tôi sẽ gạch thẳng tay. Thích thì cứ kiện tôi sẵn sàng theo hầu. Tưởng tôi sợ sao. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 14:14, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]
 
Sholokhov đã xóa thảo luận này của Bolocom vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:50, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Mặt trận Liên Việt”.