Thảo luận:Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Nguyenmy2302
Dự án Âm nhạc Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

@Biheo2812: Mình nghĩ bản thân bài thơ cũng đủ nổi bật, nếu được thì nên đổi tiêu đề bài thành "Năm anh em trên một chiếc xe tăng (bài hát)" cho đỡ rắc rối sau này. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:25, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.