Thảo luận:Nước trên Sao Hỏa

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

InterwikiSửa đổi

ce:Voda na Marsu? Newone (thảo luận) 08:35, ngày 8 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Nước trên Sao Hỏa”.