Thảo luận:Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

Active discussions

Tên bàiSửa đổi

Tên chính thức của bài này nên được gọi "Ngôn ngữ thống nhất cho mô hình hóa" sẽ rõ ràng hơn. Ngoài ra các tên phu UML, Unified Modelling Language sẽ được chuyển hướng đến đây. Tên gọi hiện này chưa rõ ý vì chỉ là cách dịch word by word từ tiếng Anh khiến có cảm giác đây là ba danh từ ghép lại. Nguyễn Thanh Quang 08:41, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)

Có nhiều "modelling language", khi dịch nên để hai chữ này sát nhau, chẳng hạn như "ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất." --Á Lý Sa| 09:04, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)
Đồng ý. Nguyễn Thanh Quang 15:20, ngày 23 tháng 9 năm 2005 (UTC)
Theo ý tôi thì UML "Ngôn ngữ Mô hình hoá Thống nhất" vì nó là một ngôn ngữ mô hình hoá xác định trong các ngôn ngữ mô hình hoá. Mekong Bluesman 20:24, ngày 23 tháng 9 năm 2005 (UTC)

Biểu đồSửa đổi

Tôi đề nghị thay biểu đồ bằng sơ đồ. Biểu đồ thường có nghĩa thống kê, chẳng hạn mấy cái chart vẽ trong Excel. Ở Việt Nam, trong ngành Công nghệ phần mềm, tôi cũng chỉ nghe thấy và toàn sử dụng các từ Sơ đồ lớp, Sơ đồ cộng tác, Sơ đồ trạng thái... (Tmct 02:25, ngày 04 tháng 2 năm 2006 (UTC))

Tôi đồng ý. Biểu đồ thì có vẽ được dùng trong các ngành thống kê nhiều hơn Nguyễn Dương Khang 08:29, ngày 25 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Đề nghịSửa đổi

Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về UML, đáng tiếc bài này còn quá ngắn. Tôi thấy bài bắt đầu được viết từ năm 2005, qua 6 năm, hàng chục người đã vào sửa chữa, vậy mà nội dung vẫn bị xếp vào dạng sơ khai. Ai hiểu biết về UML xin mời viết thêm cho mọi người cùng đọc, xin cảm ơn.

Quay lại trang “Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất”.