Thảo luận:Người Ba Na

Thảo luận đang diễn ra

Hôn nhânSửa đổi

Các người biết nhiều về mục đề này nên đọc phần về hôn nhân, mới được Thành viên:202.151.162.90 viết thêm. Đặc biệt là các tên trong ngôn ngữ Ba Na; thí dụ, tại sao họ hàng gần là krung ktum gel và họ hàng xa cũng là krung ktum gel?! Mekong Bluesman 12:24, 8 tháng 8 2006 (UTC)

Trong khi chờ đợi...người viết (202.151.162.90) vào trả lời, tôi che và xoá một số đoạn trong mục hôn nhân, vì nó nói tên người cụ thể nhưng không có dẫn chứng. Lưu Ly (thảo luận) 13:49, ngày 16 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Mà ông xóa những gì r, ChinQuoc (thảo luận) 04:17, ngày 28 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Lịch sửSửa đổi

Cần ae đóng góp lịch sử Bana ChinQuoc (thảo luận) 14:15, ngày 27 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Góp ýSửa đổi

Có vấn đề gì ko các tuần tra viên ChinQuoc (thảo luận) 15:19, ngày 14 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Thông tin thêmSửa đổi

Ae có thông tin thêm cứ gửi ở đây nhé ChinQuoc (thảo luận) 06:23, ngày 18 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang “Người Ba Na”.