Thảo luận:Người Việt

Bình luận mới nhất: 11 tháng trước bởi 116.96.47.177 trong đề tài Người Việt là người Kinh ?

Tên gọi người KinhSửa đổi

  Đã chuyển sang Wikipedia:Bàn tham khảo: Ancessit (thảo luận) 15:45, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chuyển hướng của Người Việt NamSửa đổi

Tại sao Người Việt Nam lại chuyển hướng về đây nhỉ? Nếu Người Việt nghĩa là dân tộc Kinh như giải thích trong bài thì chỉ là một phần của Người Việt Nam thôi chứ!

Tôi sửa để chuyển hướng về Dân tộc Việt Nam. Tmct 21:04, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Hong Gam vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Tmct vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Hong Gam vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Tmct vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Hong Gam vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 207.233.67.128 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 202.73.60.12 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Xuxi vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Xuxi vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Huynhnxb vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Trungda vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 207.233.67.53 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 72.130.64.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 60.242.143.22 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 202.73.60.12 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
Xóa do wikipedia không phải diễn đàn. Tmct 19:19, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầuSửa đổi

Xin đừng làm Wikipedia thành một diễn đàn.

Các thảo luận bên trên hoàn toàn không giúp làm tăng chất lượng của bài này. Các thành viên nêu cảm thấy cần thảo luân về đề tài bên trên nên dùng email hay một website khác.

Mekong Bluesman 11:56, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý với ý kiến của Mekong Bluesman. Nói chung chúng ta đừng lấy văn hóa và kiến thức để tuyên chiến nhau mà chỉ xem là quan điểm cá nhân có lẽ đúng hơn. Shaolin Kungfu 16:33, ngày 20 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 72.130.64.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 202.73.60.12 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 • Trang này có câu "Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài" tại đầu trang,
 • Qua sự yêu cầu của tôi, các thành viên dùng IP vô danh (trong đó có Đào Công Khai, Le Kha Phieu Bat...) cũng như các thành viên đăng ký (trong đó có Hồng Gấm, Trungda...) đã chấm dứu cuộc tranh cãi không làm tăng chất lượng bài viết này từ tháng 7 năm 2007;
 • Như vậy tôi phải làm gì thêm để thành viên dùng IP vô danh 202.73.60.12 (ký tên là Lê Nguyễn Đạt Thịnh) cũng chấm dứt cuộc tranh cãi này?

Mekong Bluesman 18:30, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người dânSửa đổi

Đọc "Thảo luận Thể loại Người Việt" với các tranh cãi của nhiều thành viên về người Việt, người Kinh, người Việt Nam, Nhạc sỹ Mỹ gốc Việt... tôi thấy nhiều điều khó hiểu.

Theo tôi, trước kia người ta quan niệm người Việt là người Kinh, người Việt cũng là người Việt Nam như người Mường, Tày, Nùng, Khơme, Chàm... khác. Vì khi nói đến từ người, là nói đến yếu tố dân tộc, văn hóa hoặc một cộng đồng dân cư có chung một lịch sử lâu đời. Khái niệm người cũng không rạch ròi như cha là người Hoa, mẹ là người Việt thì chưa biết con thuộc người gì. Nếu nó nói tiếng Hoa, ăn mặc sinh hoạt như một người Hoa thì người ta gọi là người Hoa. Còn khi nó đen thùi lùi, tóc quăn tít, người ta vẫn gọi nó là người Việt, nếu nó tiêm nhiễm văn hóa Việt của mẹ nó. Người Việt là người "dân Việt".

Người Việt Nam là một con người, nhưng con người này được chú ý trên khía cạnh quốc tịch. Rất có thể một người vốn là dân Nga, Mã Lai, dân Thái Lan lấy vợ Việt, sống lâu ở Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và người ta gọi đó là một cầu thủ Việt Nam và là một người Việt Nam. Trường hợp người "Việt Nam này" không gọi đó là người Việt được. Người Việt Nam là "công dân Việt Nam".

Có một số người có nguồn gien 100% của người Việt, nhưng ta sẽ gọi họ là người Mỹ gốc Việt vì họ đã chọn cho mình tư tưởng văn hóa Mỹ, lối sống, tiếng nói Mỹ. Nhưng một số nhạc sỹ có quốc tịch Hoa Kỳ (Việt, Chàm, Hoa) nhưng sáng tác nhạc bằng lời Việt, với phong cách, tư tưởng, văn hóa hoàn toàn Việt thì nên xếp người đó vào loại nhạc sỹ Việt có quốc tịch Hoa Kỳ chứ không nên xếp họ vào nhạc sỹ Mỹ gốc Việt. Cái khác của một nhạc sỹ Việt có quốc tịch Hoa Kỳ với một nhạc sỹ Việt là chỉ một chỗ duy nhất: dừng vi phạm tác quyền của họ, họ sẽ kiện ra tòa Mỹ.

Không biết có bao nhiêu bạn có chung một cách hiểu như tôi? Nghilevuong 09:58, ngày 16 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 72.130.64.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Kenshin top vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 207.233.85.83 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 203.160.1.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]

ZhwikiSửa đổi

zh:京族 có đúng không? Sao bên đấy lại link sang viwiki là người Kinh (Trung Quốc)? 118.71.180.129 (thảo luận) 12:16, ngày 3 tháng 1 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phương thức xóaSửa đổi

Đã xóa thì xóa sạch băng,

Gạch ngang như thế nhì nhằng khó coi!

--Lương Đức Mến Thương (thảo luận) 13:35, ngày 2 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 1.55.218.202 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]

Xin trình bày đôi chútSửa đổi

Mình xin có ý kiến là những sửa đổi đưa ra của mình có bằng chứng cụ thể. Thế nên yêu cầu người khác khi sửa đổi bằng cách xóa những bổ sung của mình thì phải dẫn nguồn xác đáng hơn. Tự tiện xóa bài người khác là không tôn trọng họ. Xin cảm ơn. thảo luận quên ký tên này là của Phan Huy Lê (thảo luận • đóng góp) vào lúc 14:15, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC).Trả lời[trả lời]

Đoạn bạn thêm vào là những phần liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc dân tộc mà không hề có nguồn dẫn chứng uy tín và mang tính hàn lâm. Bạn có dẫn ra hai nguồn, một là một bức ảnh tải lên photobucket không rõ nguồn gốc, ai cũng có thể tạo ra, còn link còn lại liên kết đến một diễn đàn. CNBH (thảo luận) 14:19, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin cảm ơn, mình sẽ tìm nguồn uy tín. Có thể mình chưa có nguồn chính thức, nhưng bài bổ sung của mình cũng là dựa trên giả thuyết có sức nặng và mới mẻ nhất hiện nay, nên mong các bạn có thể đăng những ý đó vào trang viết như là kiến thức để tham khảo. Về bạn Hồng Gấm, tôi không hiểu sao bạn lại có những nhận xét ngược đời như vậy. Bạn căn cứ vào đâu mà nói là người Việt là người Tàu và lai Tàu, Việt Nam và Tàu là một chỉ khác thể chế chính trị? Vậy có nghĩa theo bạn sự đấu tranh dành độc lập chủ quyền của người Việt chỉ là đấu tranh ý thức hệ như giữa Trung Quốc với Đài Loan? Xin lỗi nhưng bài viết của bạn không hề có giá trị, mà lại mang nhiều tính chủ quan, chưa kể có sự sỉ nhục tổ tiên người Việt, phủ nhận lịch sử mấy ngàn năm của chủng tộc Việt. Mong quản lý làm rõ vấn đề này. Còn về phần nguồn gốc người Việt, thiết nghĩ không nên đưa truyền thuyết ra, vì lịch sử của một dân tộc phải được xác định bằng nghiên cứu gen, chứ không phải bằng câu chuyện truyền miệng. Về tên gọi người Việt hay người Kinh, thì có thể khẳng định hai tên gọi đó là một, đều chỉ một dân tộc nói tiếng Việt ở Việt Nam, chứ không phải người Việt gồm người Kinh + người Thượng. thảo luận quên ký tên này là của Phan Huy Lê (thảo luận • đóng góp) vào lúc 14:49, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC).Trả lời[trả lời]

Người KinhSửa đổi

Tại sao người Kinh lại bị đổi hướng đến đây? Người Kinh là người Kinh chứ! Người Việt là nói bao quát hơn rất nhiều! Nó bao gồm 54 dân tộc Việt Nam! 54 dân tộc đó tất cả đều là người Việt hết! Đổi hướng như vậy thì hóa ra chỉ có người Kinh là người Việt à? Vậy là rất là xúc phạm đến 53 dân tộc anh em khác của ta! Mình đổi hướng bài "Người Việt" qua Người Việt (định hướng) và đổi bài này thành "Người Kinh"! Nhưng đã bị kháng cự của một thành viên. Mình ra đây để tìm sự đồng thuận của cộng đồng! Bạn nói phản đối gì giải thích rõ ràng lý do phân biệt dân tộc anh em của người Việt ta! Trongphu (thảo luận) 04:45, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đổi tên bài này thành Người KinhSửa đổi

Đồng ý

Nếu mở mục “Người Việt” thì phải nêu đủ 54 dân tộc đang sống trên đất Việt Nam, có phần khai quốc tịch là “Việt Nam”. Còn nếu chỉ nói đến dân tộc chính, chiếm 86% dân số và có ngôn ngữ được coi là “phổ thông” (tiếng Việt), thì phải theo mục Dân tộc trong giấy CMND là Kinh. Tôi đồng ý đổi bài thành “Người Kinh”. Bắc Lương123.24.221.159 (thảo luận) 04:59, ngày 6 tháng 8 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

 • E hèm, trong bài viết có ghi là "Người Việt là một dân tộc hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay là miền Bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc. Đây là dân tộc chính, chiếm khoảng 86,2% dân số Việt Nam và được chính thức gọi là dân tộc Kinh để phân biệt với những dân tộc thiểu số tại Việt Nam". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:28, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Chuyện trong bài có ghi điều đó "không liên quan" gì đến vấn đề tên bài chúng ta đang thảo luận! Nếu để như thế này thì điều đó có nghĩa chúng ta chấp nhận là 53 dân tộc kia không phải là người Việt Nam. Là sao? Chuyện này không thể chấp nhận được! Bạn sẽ nghĩ gì khi bạn thuộc 53 dân tộc đó? 53 dân tộc thiểu số khác chính họ cũng xem họ là người Việt, vậy mà chúng ta không công nhận điều đó! Điều này rất quan trọng chứ không đùa được! Xúc phạm đến quyền yêu dân tộc của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam! Nhiều người đang chia rẽ tình anh em của dân tộc Việt Nam chúng ta đây! Và cũng xin nhắc rằng đây là bài viết về duy nhất dân tộc Kinh chứ không nói về người VN bao gồm 54 dân tộc khái quát!Trongphu (thảo luận) 05:45, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trongphu nên thảo luận ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề, không nên dùng những từ ngữ đao to búa lớn và kết luận vội vàng khi chưa tìm hiểu kĩ. Về vấn đề bạn nêu, có thể xem thêm ethnic group (or ethnicity) (dân tộc) và nation state (quốc gia dân tộc). Hungda (thảo luận) 06:10, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đúng trọng tâm rồi đấy chứ. Mình tính nói thẳng từ nào đến giờ có bao giờ nói vòng vo chi cho mệt! Chả qua mình không có nói búa lua xua nhé! Nói gì thì cũng phải giải thích rõ ràng từ gốc tới rễ! Bạn lấy gì mà nói mình không tìm hiểu kĩ? (bạn kết luận vội vã vậy mà nói mình?) đao to búa lớn gì? Bạn dùng từ làm như mình là kẻ nói chuyện ba xàm không bằng? Mình bức xúc cho 53 dân tộc kia thì bị gọi là "đao to búa lớn" là sao? Đúng là chán thiệt! Mình cứ càng cố giúp người khác thì càng bị nhiều người nghĩ xấu lại. Người đời có câu "làm công mắc oán" quả thật không sai! Chuyện "dân tộc" và "quốc gia dân tộc" mình biết thừa nhé chứ mình tuy chưa giỏi giang gì nhưng không ngu tới mức đó. Bây giờ không nói giải thích lòng vòng nữa. Bạn đi mà hỏi 53 dân tộc khác xem "họ có phải là Người Việt không nhé?" Rồi xem họ nói gì rồi bạn sẽ thấy! Mình nói có sách mách có chừng chứ không nói bừa và bậy bạ! Đồng ý là một số người cũng nghĩ Người Kinh = Người Việt nhưng cũng có rất nhiều người cũng nghĩ là Người Việt = Tất cả những người sống tại VN, bao gồm 54 dân tộc! Bạn dựa vào đâu màh nói "đa số" các người VN không nghĩ Người Việt = 54 dân tộc ở VN? Wikipedia là để phục vụ tất cả người Việt nhé! Đa số chiến thắng! Thử hỏi bạn 53 dân tộc kia vô Wikipedia sẽ nghĩ gì khi "tìm kiếm" bài Người Việt "chỉ nói riêng" về người Kinh? Quá xúc phạm đến niềm yêu dân tộc Việt Nam của họ!Trongphu (thảo luận) 15:51, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Các dân tộc thiểu số tại VN chỉ là người VN chứ ít khi được gọi là "người Việt". Theo cách sử dụng phổ biến thì người Việt=người Kinh, xin dẫn hai nguồn [1][2]CNBH (thảo luận) 06:00, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ít khi được gọi là vì người ta vẫn gọi theo tên dân tộc của họ! Nhưng nếu hỏi họ có là người Việt hay không thì họ vẫn nghĩ họ là người Việt!Trongphu (thảo luận) 15:37, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Báo cáo là hai nguồn bạn đưa, ngay cả chữ "người Kinh" còn không có chứ đừng có suy luận là người Việt= người Kinh.Trongphu (thảo luận) 03:08, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trong hai link tôi đưa có đoạn các lưu dân Việt đã cải tạocủa người Việt. Mong bạn đừng tự suy diễn nữa, bạn lấy gì để bảo đảm bất kỳ ai thuộc các dân tộc thiểu số cũng sẽ bảo họ là người Việt? và cảm thấy bị "xúc phạm" nếu không được phân loại là người Việt? CNBH (thảo luận) 03:56, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mình có nói chữ "bất cứ ai hoặc bất kỳ ai hoặc các từ có nghĩa tương tự khi nào"? Mời bạn chỉ ra giúp! Mình "chỉ nói" một số hoặc các người hoặc các từ có nghĩa tương tự (chắc khoảng một nửa)! Nói chung cái này thì cũng chả ai biết số lượng chính xác!! Làm gì có thống kê về ba cái này! Nói đi nói lại thì mình cũng có thể hỏi bạn lại: "Bạn lấy gì mà nói đa số các dân tộc thiểu số không nghĩ họ là người Việt"? Ai thì mình không biết nhưng nếu ví dụ như mình là người Mường nhưng không được phân loại người Việt mình cũng cảm thấy bị xúc phạm (trên thực tế mình là người Kinh) Nói chung một số ở đây cũng là một con số nhất định chứ không phải là quá ít mà chúng ta không thể không quan tâm! Nói thật với bạn từ lúc ở VN cho tới khi mình đi nước ngoài chưa có một người dân tộc thiểu số nào mà mình biết "không nhận" họ là người Việt!Trongphu (thảo luận) 04:33, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mà xin lỗi có thể bạn thấy mình hơi ngu khi hỏi câu này: các lưu dân Việt đã cải tạocủa người Việt? <-- Tại sao câu này có nghĩa là người Kinh = người Việt. Bạn giải thích dùm mình để mình mở rộng tầm mắt được không? Quả thật mình không phải là toàn diện nên cũng có nhiều cái chưa biết cần được thọ giáo! Cảm ơn!Trongphu (thảo luận) 04:36, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xin trích Mình bảo đảm với bạn nói hỏi bất cứ người nào trong 53 dân tộc thiểu số kia sống ở VN là "người ta có phải là người Việt không"? Thì họ sẽ nói đúng! Họ là người Việt. Tôi thấy Trongphu không có thái độ nghiêm túc và cầu thị trong thảo luận. Bạn không cần nhớ mình viết cái gì và khi cần thiết cũng không đọc lại các thảo luận của mình. Bạn cũng nên đọc hai link tôi vừa dẫn, nếu thật sự không hiểu thì mới hỏi. CNBH (thảo luận) 05:03, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ý nhầm! Ok cái này là lỗi sơ xuất của mình, chấp nhận! Bây giờ để mình giải thích rõ ràng ra! "Nếu được hỏi" (câu: bạn có phải là "người Việt" không?) thì có thể bất cứ ai hoặc đa số sẽ nói là đúng! "nếu không được hỏi" thì bình thường họ vẫn gọi họ là người bản gốc của họ nhưng họ vẫn coi họ là người Việt như thường. Quả thật mình không hiểu bởi vậy mới thấy ngu! Bạn tưởng mình hỏi bạn để diễu cợt chơi à? Đừng suy luận theo chiều hướng xấu! Cái mình không hiểu là cái nguồn đó không hề nói câu gì như người Kinh là người Việt mà bạn cứ khẳng định điều đó. Hai câu các lưu dân Việt đã cải tạocủa người Việt thì liên quan gì đến việc này?Trongphu (thảo luận) 23:40, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Phản đối
 1.   Phản đối Người Kinh là người Việt. Người Việt và người Việt Nam là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là dân tộc (phân biệt có lẽ theo văn hoá, phong tục tập quán...); một bên là địa lí (lãnh thổ sinh sống hoặc quốc tịch). Cũng như khi ta nói người Nghệ An, người Thanh Hoá là ý chỉ người xuất thân ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá chứ không phải 1 dân tộc nào. Ở Việt Nam ta hay nói người Hàn hay người Hàn Quốc, wiki thì gọi là người Triều Tiên. Còn Người trong Người Việt (tên bài) là để chỉ 1 dân tộc. Nếu muốn đổi tên vì bất cứ lí do nào thì cũng nên là Dân tộc Việt. Nhưng vì ở wiki thường hay dùng từ người thay cho dân tộc nên tôi nghĩ đổi tên là việc không cần thiết. Bongdentoiac (thảo luận) 10:41, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Người Việt với người Việt Nam lâu nay mình đều sử dụng như nhau! Mình biết một số người dân tộc thiểu số mà người ta vẫn gọi người ta là người Việt đó thôi! Cách phân biệt kiểu này biểu sao dân tộc VN ta không bị chia rẽ! Mình bảo đảm với bạn nói hỏi bất cứ người nào trong 53 dân tộc thiểu số kia sống ở VN là "người ta có phải là người Việt không"? Thì họ sẽ nói đúng! Họ là người Việt! Chuyện chỉ có người Kinh mới được gọi là người Việt thôi "thì sẽ" tạo ra sự mất đoàn kết và xúc phạm đến nhiều dân tộc thiểu số khác cũng coi họ là người Việt thế mà không được Wikipedia công nhận! Chả lẽ 53 dân tộc kia không xứng đáng được gọi là người Việt? Mà ở nước ngoài người ta gọi bất cứ người nào sống ở VN đều là người Việt hết chứ chả ai biết người Kinh là người gì cả! Các cậu không tôn trọng 53 dân tộc khác thì mình chịu thôi! Mình mà là người thiểu số thì mình sẽ có cảm giác xúc phạm nặng nề. Hên là mình cũng là người Kinh luôn nhưng mình cũng bức xúc không kém cho những anh em "người Việt" khác không được công nhận một cách xứng đáng!Trongphu (thảo luận) 15:37, ngày 6 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Quên không thảo luận ở khúc trên này. Chả lẽ 53 dân tộc kia không xứng đáng được gọi là người Việt. Không phải không xứng đáng mà là không phải. Người Việt chỉ là 1 dân tộc bình thường và từ người Việt cũng không phải là cụm từ có ý tôn xưng gì. Các cậu không tôn trọng 53 dân tộc khác. Nếu tôn trọng thì hãy để họ gọi tên dân tộc mình theo cách của họ. Người Việt và Mường có quan hệ rất gần nhưng không vì thế mà gọi người Mường là người Việt, như vậy là không tôn trọng họ và chẳng khác gì đồng hoá dân tộc. Bongdentoiac (thảo luận) 10:33, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thôi đi cha nội. Có nguồn nào dùng nghĩa này thì đưa ra chứ đừng tự suy diễn lung tung nữa. NHD (thảo luận) 00:29, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xin hỏi cậu DHN nói chuyện với ai vậy? Đang thảo luận hay chửi nhau ở ngoài chợ phố vậy? Ai là "cha nội"? Bạn dùng từ miệt thị vừa phải thôi nhé. Từ nào tới giờ (đúng hơn là từ lúc xích mích với bạn từ lần BQ xóa bài Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Hữu Dụng), bạn hở có dịp là đi kiếm chuyện với mình. Mình lâu nay chưa muốn nói tới nhưng bạn cái kiểu thù dai này là hơi mệt đấy. Đừng có chối, hầu như mình thảo luận ở đâu mà bị bất lợi là cậu cũng chui vô phản bác! Mình để ý nhiều rồi. Mình sẵn sàng có thể chỉ ra "rất nhiều" vụ việc, cậu từ đâu vô phản bác dù chả liên quan gì đến mình.(chỉ có một lý giải duy nhất là cậu theo dõi những đóng góp của mình trên Wiki chứ còn không thì không thể nào có vụ trùng hợp ngẫu nhiên rất nhiều lần tới khó tính như thế được, mình không ngu tới mức đó đâu nhé!) Mình có bằng chứng hết nhé! Không ai tự suy diễn cả! Giờ thử hỏi bạn một câu, bạn trả lời được đi rồi tính gì tính. Ví dụ: "Bạn đi hỏi người của 53 dân tộc khác ngoài dân tộc kinh là họ có phải người Việt không?" Thì họ sẽ trả lời làm sao? Trả lời câu này đi đừng nói lòng vòng mệt Hy vọng bạn sống ở nước ngoài nhưng đừng quên cội nguồn của mình nhé! Trongphu (thảo luận) 03:08, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  ~ Violet (talk) ~ 03:31, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trongphu cần bình tĩnh khi tranh luận cũng như bình tĩnh xem xét các ý kiến. Tại sao bạn không tìm nguồn cho ý kiến của mình, hay ít ra là trực tiếp hỏi ý kiến của một người nào đó thuộc 53 dân tộc khác, mà cứ lặp lại câu Bạn đi hỏi người của 53 dân tộc khác... với nhiều thành viên? Thứ hai, chuyện xưng hô trong tiếng Việt rất đa dạng và nhiều sắc thái, bạn không thể quy chụp người đối thoại với mình có ý xấu. Tôi không biết DHN dùng từ cha nội với sắc thái gì, nhưng bạn không cần thiết phải nói lại 1 tràng như vậy. Đặc biệt nữa là một thành viên nói bạn nói dai, nói dại, bạn trả lời rằng Có ai là chó ở đây không mà bị dại.... Tôi không hề muốn lôi những tranh cãi từ nơi khác vào thảo luận này, chỉ nhắc để bạn nhìn lại cách hành xử của mình. Không nói đến vai vế, mà chỉ là giữa con người với nhau thôi. Hungda (thảo luận) 03:33, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xin hỏi bạn mình có nói gì xúc phạm đến ai chưa? Bạn nói mình "nói dai, nói dại" là hơi quá đấy. Mình chuyện gì chỉ nói một lần nhưng giải thích nhiều nên mới thành ra như vậy. Còn cái câu hỏi mình hỏi rất nhiều lần rồi mà chưa ai chả lời nên mình hỏi đi hỏi lại, vậy thôi. Mình là người có lý lẽ chứ không phải là kẻ nói chuyện bậy bạ, nói xàm. Nói thật bạn, ở VN mình mà gọi ai là cha nội là bị bố, mẹ mình cho ăn tát như chơi chứ đừng có nói là nó có ý tốt ở đây. Không thể nào! Mình cư xử làm sao không hể thẹn với lương tâm là được. Nếu ý kiến đúng đắn thì mình sẵn sàng tiếp thu để hoàn thiện mình hơn (mình chưa bao giờ nói mình đúng hoàn toàn hoặc hoàn mỹ cả, mình cũng đôi khi có nhiều sai lầm, chuyện đó mình thừa nhận nhưng chuyện nào ra chuyện đó nhé đừng gọp chung lại với nhau) Trongphu (thảo luận) 04:26, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trích lại:Tại sao bạn không tìm nguồn cho ý kiến của mình? Tại vì tìm không dễ vì là đó là từ xuất hiện trong diễn đàn, cộng với mình không ở Việt Nam chứ mà mình ở VN thì ra nhà sách tìm dễ ẹt! Trongphu (thảo luận) 04:26, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trích lại:hay ít ra là trực tiếp hỏi ý kiến của một người nào đó thuộc 53 dân tộc khác? Mình đã biết câu trả lời rồi nên mình mới hỏi các bạn! Chứ đâu phải mình hỏi là mình không biết mới hỏi! Mình ngày xưa ở VN có một số bạn dân tộc thiểu số nhưng người ta vẫn nghĩ người ta là "người Việt"! Không tin thì cứ đi hỏi các dân tọc thiểu số xem có phải người ta nghĩ người ta "người Việt" không. Tùy một số dân tộc vẫn nghĩ họ là người gốc của họ những vẫn chấp nhận là người Việt. Ví dụ: Người Nùng, Người Hoa gốc Việt, người Chăm, người Mường... Ngoài dân tộc "gốc" của họ ra những họ vẫn coi họ là người Việt! Chuyện ấy là chuyện hiển nhiên có gì chối cãi được? Hy vọng mình đã giải thích đầy đủ để đáp ứng những uẩn khuất của bạn! Mình đến đây không phải để kiếm chuyện nhưng vì chính nghĩa của 53 dân tộc khác nên đừng hiểu nhầm!Trongphu (thảo luận) 04:26, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi dùng phương ngữ chắc bạn hiểu lầm. Bạn có thể tra nghĩa của từ "cha nội" mà Violet đã đưa ra, không hề có ý miệt thị. NHD (thảo luận) 05:38, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đây là lân đầu tiên mình thấy cái "nghĩa tốt" của từ cha nội đấy. Nhưng mà cái nghĩa đó ở VN chưa thấy ai xài, chắc có mà ít. Thôi vụ này coi như xong.Trongphu (thảo luận) 23:40, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ý kiến
 •   Ý kiến Đa số người Việt sống ở Việt Nam, mình có thể bảo đảm đối với họ thì "người Việt Nam" với "người Việt" là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau (bằng chứng đâu à? Mình ở VN hơn 12 năm chẳng lẽ không biết?) Ngay cả bài Dân tộc Việt Nam này cũng nhắc tới đều đó! Mình hồi xưa cũng có nhiều bạn dân tộc thiểu số, họ cũng nhận họ là "người Việt" thôi. Các bạn có thể cãi lại là người Việt với người Việt Nam là khác nhau nhưng xin lỗi là đều đó không phù hợp với cách suy nghĩ của nhiều người ở Việt Nam. Sẽ tạo nên nhiều uẩn khúc và đặc biệt tạo cho những người dân tộc thiểu số cảm giác bị kì thị. Mình đã nêu nhiều lý do tại sao bài người Kinh không nên đổi hướng về đây. Mình hết lời rồi, các cậu muốn 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam không có quyền gọi họ là "người Việt" thì tùy! Mình không hề ngồi không rảnh rang đi kiếm chuyện cãi chơi như một số người nghĩ nhé. Mình đang bảo vệ quyền yêu dân tộc cho toàn thể 54 dân tộc Việt Nam! Trongphu (thảo luận) 03:14, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Quyền yêu dân tộc? Dân tộc nào cũng có tên để gọi và ngôn ngữ riêng. Mỗi dân tộc gọi tên dân tộc mình bằng tiếng của họ. Đó có thể gọi là quyền yêu dân tộc? 54 dân tộc Việt Nam đều là người Việt Nam, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Còn người Việt thì không phải tất cả (chỉ có 1 hoặc một số). Ý mình nói là nguồn gốc của cái tên Việt. Nếu sợ phân biệt dân tộc nọ kia thì nên đổi tên nước mới đúng. Ví như Mã Lai Tây Á và người Mã Lai, dù ở Malaysia có 2 dân tộc phổ biến. Bongdentoiac (thảo luận) 07:18, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thì biết nếu giải thích ra thì đúng nhưng nói thật bạn nhiều người không hiểu được sự khác biệt giữa "người Việt Nam" và "người Việt" đâu nhé! Đổi hướng kiểu này chỉ đúng khi ai ở Việt Nam cũng nghĩ "người Việt" = "người Kinh"! Mình không tin như vậy đâu nhé. Bạn cứ ra ngoài đường hỏi thử 100 người ngẫu nhiên coi xem ai trong số họ hiểu được sự khác biệt giữa "người Việt Nam" và "người Việt"? Chữ "người Việt" cũng có thể được hiểu theo nhiều cách ví dụ như trang Người Việt (định hướng) này cũng có nói nè! Chứ người ở đây không nhất thiết nghĩa là dân tộc! Bây giờ đổi bài "Người Việt" qua Người Việt (định hướng) thì có chết ai? Mình chỉ thấy lợi chứ không có hại! Làm người đọc hiểu rõ ra và nói muốn đọc về người Kinh thì chỉ cần bấm một phát là xong còn hơn để hiểu nhầm! Mục đích Wikipedia tiếng Việt là để phục vụ "tất cả" các độc giả nói tiếng Việt! Đối với những người thấy được sự khác biệt giữa người Việt và người Việt Nam thì làm vậy họ cũng cha mát mác gì nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người đọc "không hiểu" sự khác biệt giữa người Việt và người Việt Nam(có rất nhiều người không biết lắm nhé chắc khoảng một nửa! Không tin thì cứ làm thí nghiệm hỏi thử 100 người hay vài trăm người gì đó rồi xem có phải một nửa không biết được khác biệt không!) Chúng ta cần tìm "cách tốt nhất" để phục vụ càng nhiều người càng tốt! Trongphu (thảo luận) 23:40, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hỏi phú 1 câu thôi giờ có cần đổi "người Nga", "người Nhật" thành tên khác để không chọc giận các dân tộc thiểu số ở Nga và Nhật không ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 09:05, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cách viết bài trên Wikipedia khá bua lua xua, không hề có sự thống nhất nên vụ này rối thật! Ví dụ như bài Người Nhật có ý nói là tất cả có người sống tại Nhật Bản chứ không hề nói riêng về một dân tộc nào đó ở Nhật Bản! Mình qua tiếng Anh cũng nói vậy! Bài người Trung Quốc thì nói "là người có tổ tiên đến từ Trung Quốc. Phần lớn người Hoa là người Hán, một dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc" --> Nó có nghĩa là bao gồm tất cả dân tộc sống ở Trung Quốc và bao gồm dân tộc Hán (là dân tộc đông nhất ở TQ, giống như dân tộc Kinh ở VN)! Ở bên tiếng Anh cũng nói vậy! Còn người Nga thì chỉ nói tới một dân tộc duy nhất, đông nhất, ở Nga. Bài người Pháp thì cũng có nói là tất cả những người có quốc tịch Pháp hoặc có tổ tiên sống ở Pháp! (mình cũng có qua bên tiếng Anh đọc đối chiếu hết)Trongphu (thảo luận) 00:14, ngày 8 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nói chung chữ "người-tên của quốc gia" thì thường được chỉ là "người sống ở chỗ đó" hoặc "có tổ tiên từ chỗ đó" hoặc "là dân tộc đông nhất sống ở quốc gia đó". Ở VN cũng có nhiều người nghĩ "người Việt" nghĩa là tất cả những người có quốc tịch Việt Nam và sống tại Việt Nam! Trên thức tế ta đã có trang Người Việt (định hướng) nhưng chữ người Việt lại bị đổi hướng thẳng về bài người Kinh là sao? Đổi hướng như vậy thì chỉ một kết luận là "người Việt" chỉ duy nhất có nghĩa là "người Kinh"! Vậy là không đúng! Cái này thì bạn đồng ý chứ?Trongphu (thảo luận) 00:14, ngày 8 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Phản đối vì Người Việt là tên gọi quốc tế, còn người Kinh là tên gọi của Người Việt, nếu như người nước ngoài hỏi Người Kinh dịch ra tiếng Anh thì sao. Chẳng lẽ là Kinh People, nên nhớ người Kinh là tên Hán Việt còn người Việt là tên quốc tế, nên tôi phản đối việc này, bạn nên tôn trọng quốc tế đi.

 • Nhận định bất cứ vấn đề nào mang tính học thuật đều phải cân nhắc kỹ càng, xét trước xét sau, nhìn người nhìn mình mà xét. Mong mọi người tránh những suy nghĩ chủ quan, áp đặt. Về việc người Việt nên được coi là người Kinh hay là cộng đồng người Việt Nam, theo tôi tốt nhất là nên đối sánh với các nước khác.
 • Đầu tiên xin nói rằng chưa có 1 đất nước nào không có dân tộc thiểu số cả.
 • Nếu là 1 quốc gia đa chủng tộc, như Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, Thái, Indonesia... thì rất khó có thể xác định chuyện này. Nhưng nếu là một quốc gia dân tộc, có 1 dân tộc thuần nhất là chủ thể, như Việt Nam, Hàn Quốc... thì vấn đề lại khá đơn giản.
 • Thử xét 1 số quốc quốc gia dân tộc ta sẽ thấy nên hiểu người Việt theo nghĩa nào là phù hợp nhất.
 • Nước Nga có người Nga (tiếng Nga: Rassia - Russkii) là chủ thể, ngoài ra còn có các dân ộc thiểu số khác như người Kazak, người Tatar... Thế nhưng khi ta nói người Nga, chúng ta nghĩ ngay đến dân tộc chiếm tỷ lệ đông nhất ở nước Nga, không tính dến các dân tộc thiểu số.
 • Nước Nhật có người Nhật là chủ thể, người Nhật gọi nước mình và dân tộc mình là Nihongo - Nihonjin, từ đó không bao gồm các dân tộc thiểu số khác như Ryukyu, Triều Tiên, Ainu...
 • Nước Mông Cổ có người Mông Cổ là chủ thể, người MC tự gọi dân tộc mình là Mongγol, từ này không bao gồm những sắc dân không sinh sóng trên lãnh thổ MC như Mãn Châu, Nga...
 • Vì thế theo tôi, từ người Việt để chỉ dân tộc chủ thể, chiếm tỷ lệ lớn nhất trên đất nước Việt Nam không có gì là sai cả. Không thể cho rằng viẹc đó đi ngược lại chính sách đoàn kết dân tộc. Hãy nhớ, cái tên của một quốc gia dân tộc bao giờ cũng từ dân tộc chủ thể của quốc gia đó đặt ra. TKS1806 (thảo luận) 05:39, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 115.75.236.234 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 113.162.71.67 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của 123.24.221.159 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 15:17, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]

Nên phân biệt sắc tộc và dân tộcSửa đổi

 • Sắc tộc (ethnic group), dân tộc (nation), chủng tộc (race). Người Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam nói tắt là người Việt? Ở trên lãnh thổ nước Việt Nam có 54 sắc tộc khác nhau sinh sống (gồm cả người Kinh (tức sắc tộc Kinh), người Thái, người Mèo,...).
 • Có cần phân biệt theo thời gian "Người Đại Việt", người "Đại Cồ Việt", người "Văn Lang"?
 • Người các tộc Việt khác trong Bách Việt thì có gọi là người Việt không?Future ahead (Thảo luận · Đóng góp) 12:52, ngày 13 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • "người Việt" nên để dành để thay cho người "Việt Nam" còn người của các tộc Bách Việt thì gọi là tộc Bách Việt thôi. Còn muốn nói về người Kinh từ thơi xưa thì gọi là người Việt Cổ(chúng ta chỉ tính với nhóm ở Việt Nam ngày này) tách ra so với nhóm người tôc Bách Việt ở Trung Quốc.

Nên nhớ người Việt là quốc gia, là vương quốc, là đất nước, còn người Kinh là dân tộc là nhóm người, là sắc tộc là bộ tộc là bộ lạc. Nó người Việt cũng là người Kinh thì ko đúng... ChinQuoc (thảo luận) 06:16, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hình mớiSửa đổi

Tôi thấy hình này ổn. Đề nghị các bạn không lùi sửa.

Rotave (thảo luận) 16:54, ngày 20 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi thấy không hợp lý: quá ít phụ nữ (2/16), quá nhiều nhân vật chiều Nguyễn (3/16), các nhân vật thuộc lĩnh vực chính trị quá nhiều, Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Mai Phương Thúy, Thạch Kim Tuấn độ nổi bật quá kém so với những nhân vật khác.--Paris (thảo luận) 21:02, ngày 20 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đâu phải là vĩ nhân mới xứng đáng là người Việt. Người bình thường, vô danh đông gấp hàng trăm ngàn lần người nổi tiếng. Không có họ đâu có người Việt. Nếu ít phụ nữ có thể bổ sung thêm. Quá nhiều nhân vật chính trị thì bớt đi, đưa ca sĩ, người mẫu, doanh nhân... vào. Rotave (thảo luận) 02:19, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Những nhân vật đó (Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Mai Phương Thúy, Thạch Kim Tuấn) đâu phải người bình thường, họ có nổi tiếng đấy chứ. Còn nếu là vô danh như hình File:Vietnamese people.png thì tôi đồng ý, tuy có thể nên chọn hình đẹp và đặc trưng hơn. Cùng với những điểm bạn cũng công nhận nên thay đổi thì hình trên không ổn chút nào.--Paris (thảo luận) 02:48, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn thấy hình nào không đẹp nên bỏ ? Đưa thêm hình nào vào ? Rotave (thảo luận) 02:53, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hình cũ có cả "Người bình thường, vô danh" rất phổ biến. Nam nữ cân bằng. Nên để.KingPika (thảo luận) 03:07, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thạch Kim Tuấn là ai và anh có vai trò gì? Phêrô Nguyễn Văn Hùng là ai tại sao lại đại diện cho người Việt? Theo tôi, các nhân vật mục đó phải là những anh hùng, vị vua nổi bật, lãnh đạo nổi bật, danh nhân có tiếng tăm lừng lẫy 5 châu. Còn cá nhân khác xin bỏ đi, không lẽ bây giờ bỏ hình tui vào cũng được à, trời ạ. =))  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 08:46, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Alphama bỏ hình bạn vào đi, được đấy. Có hình của những đứa trẻ, ông đồ và cô gái mà. 171.243.100.71 (thảo luận) 09:56, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Biểu quyết về nhân vật bỏ trong mục đầuSửa đổi

Tôi đề xuất biểu quyết là vì tranh chấp cái này quá dài và dai dẳng. Các nhân vật nên là người có ảnh thật (hoặc ảnh vẽ chân dụng thật), thực sự nổi bật như nhà chính trị, lãnh đạo, nhà học giả, anh hùng lừng lẫy, người có ảnh hưởng lịch sử... ví dụ như Hàm Nghi, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Ngô Bảo Châu, Bảo Đại,... Xin cho cái ý kiến. Sau khi thống nhất thì chấm dứt vấn đề này, bất kỳ ai cũng không thể revert phần này, trừ khi nhân vật mới nào đó nổi bật. Vì sao có cái này, vì đây là chỗ giải quyết mâu thuẫn và tìm đồng thuận theo đúng tinh thần Wikipedia.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 08:53, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý. Cần có một biểu quyết về việc này, nhưng do có quá nhiều nhân vật trải dài trong lịch sử, nên việc biểu quyết này khá mất thời gian. Trong trường hợp nhiều nhân vật có cùng số phiếu thì việc biểu quyết sẽ lại phải bầu lại, tốn thời gian hơn nữa. Dù sao thì trên wikipedia đồng thuận là chính, thời gian ko thành vấn đề. Tuanminh01 (thảo luận) 13:09, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

Ý kiến khácSửa đổi

Theo tôi cứ để bình thường như trước, có sao đâu, mấy năm nay rồi vẫn vậy mà. Việc đài loan nhân (đài nhân) đưa toàn vào những hình lãnh tụ, người có tính chất tôn giáo, đáng lưu ý nữa là người một hình nào đó là có ý đồ, các bạn có nhận ra điều rất là đơn giản này không vậy? 171.243.100.71 (thảo luận) 09:20, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thiếu mất hình của Hưng Đạo Đại vương (nổi bật hơn cả Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng về mặt quân sự. Về nữ thì có thể đưa Bà Trưng, Bà Triệu làm đại diện, bỏ Nam Phương Hoàng hậu. Mai Phương Thúy, Thạch Kim Thuấn,Phêro Hùng không nổi bật, đề nghị bỏ.--Phương Huy (thảo luận) 09:27, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Tôi không rõ vấn đề này bị tranh chấp lâu chưa, nhưng nhìn trang thảo luận thì hình như đây là lần đầu nó được đề cập. Vì vậy không nên biếu quyết vội mà hãy thảo luận trước đã. Hình đại diện cũng là một nội dung quan trọng của bài, dù không bị tranh chấp cũng nên được bàn luận kỹ lưỡng.
Đầu tiên tôi thấy cần thảo luận về thành phần của hình. Tôi thấy cách một nửa cho những nhân vật vô danh và một nửa cho những người nổi tiếng như hình hiện nay rất hợp lý. Nếu mọi người đồng ý thì chúng ta sẽ thảo luận nên dùng hình vô danh đại diện cho thứ gì (trang phục, phong tục, sinh hoạt...); hình người nổi tiếng gồm những ai (tỷ lệ nam nữ, bao nhiêu nhân vật lịch sử, bao nhiêu nhân vật đương đại, các lĩnh vực mà họ đại điện...). Chắc sẽ mất công nhưng tôi nghĩ là cần thiết và như vậy sẽ tránh được các tranh chấp trong lương lai.--Paris (thảo luận) 09:37, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Về tính đại diện, không nhất thiết phải ngành nào, nghề nào cũng phải có người đại diện vì có quá nhiều ngành, nhiều nghề (thậm chí theo xu hướng này thì mấy người đồng tính, hotgirl, hot boy, MC, ca sĩ... chắc cũng lên hình đại diện), Cần chọn ra những lĩnh vực lịch sử là tiêu biểu. Xuyên suốt lịch sử Việt Nam là quá trình chiến tranh, giữ nước chống xâm lược là chủ đạo do đó nên chọn những nhân vật lịch sử, gắn liền với chiến tranh, chính trị, ngoài ra chọn một số nhà văn, thơ tiêu biểu. Còn vận động viên, siêu mẫu, linh mục, giáo sư, doanh nhân... thì chưa thật sự tiêu biểu, nhìn về tổng thể.--Phương Huy (thảo luận) 12:54, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lĩnh vực ở đây là nói đến những lĩnh vực lớn như khoa học, nghệ thuật thôi, ai lại chia nhỏ đến mức toán, lý, hóa... đều cần có đại điện. Còn siêu mẫu đại gia thì quên đi.--113.171.92.142 (thảo luận) 13:00, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Đội hình tiêu biểu (1) gồm:
 • Về nữ: Bà Trưng, Bà Triệu (hai nhân vật tiêu biểu cho khí phách của người Việt)
 • Về Vua: Trần Nhân Tông (thắng quân Nguyên Mông và là Phật Hoàng), Lê Thánh Tông (vị vua dưới triều đại hùng mạnh nhất của thời Phong kiến), Quang Trung (anh Hùng áo vải).
 • Về tướng: Trần Hưng Đạo (được phong là Đức Thánh Trần, 3 lần thắng Nguyên Mông), Võ Nguyên Giáp (Anh cả của quân đội nhân dân, lẫy lừng năm châu)
 • Văn thần: Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa thế giới
 • Phong trào yêu nước: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, có thể là Nguyễn Trung Trực (đại diện cho nam bộ)
 • Nhà thơ: Nguyễn Du (nhất Việt Nam về vấn đề thơ ca), Xuân Diệu (hoàng tử thơ ca, ông hoàng thơ tình và đồng thời đại diện luôn cho giới đồng tính)
 • Chính trị gia: Hồ Chí Minh (nổi tiếng nhất)- danh nhân văn hóa thế giới.--Phương Huy (thảo luận) 13:08, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các nhân vật lịch sử Việt Nam rất ít người có hình. Vì thế Bà Trưng hay Nguyễn Du dù rất nên có nhưng sẽ không thể được.--Paris (thảo luận) 16:47, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi quên mất rằng có thể dùng hình chụp tượng trong các đền thờ. Tuy thế cần thảo luận thêm về giá trị minh họa của những hình như thế.--Paris (thảo luận) 16:50, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không phải tôi không muốn đưa Bà Trưng, Bà Triệu hay Trần Hưng Đạo vào như phương huy gợi ý mà vấn đề là hiện tại chúng ta không có ảnh của họ trên wiki. Nếu có cũng chỉ là ảnh tượng như Rotave đưa ở trên, quá bé và ko có tính miêu tả cao. Cái tôi cần là những ảnh chân dung rõ ràng, ko thì ảnh vẽ như Nguyễn Trãi cũng dc và phải là ảnh tự do hoặc hết hạn bản quyền thì mới sửa dc. Ảnh hiện nay, dc tạo sau khi tôi đã xới tung bên common lên, theo ý kiến của tôi đã đủ hợp lý và chẳng cần thiết phải thay đổi làm gì chỉ để cố nhét cái tay anh hùng đài loan đấy vào.Jspeed1310 (thảo luận) 06:21, ngày 22 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nên có đại diện của thể thao. Đề cử: Hoàng Xuân Vinh, Lê Quang Liêm (những người từng vô địch thế giới), Nguyễn Tiến Minh (thời gian dài trong top 10 thế giới). Nếu cần nữ thì có Trần Hiếu Ngân, huy chương Olympic đầu tiên của VN. Trong mấy người này thì mỗi Quang Liêm có hình trên wiki. Arc Warden (thảo luận) 16:43, ngày 22 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi xem hai bài người Mỹ và người Pháp bên en.wiki (hai kẻ thù của Việt Nam trong thế kỷ 20) thấy phân bố hình hài hoà hơn ta. Ví dụ bài Người Mỹ có 5 hàng: chính trị gia thế kỉ 18-19, chính trị gia thế kỉ 20-21, khoa học xã hội - khoa học tự nhiên, nghệ thuật, thể thao. Bài người Pháp thì có 3 hàng, hàng cuối là những người đương đại: tổng thống, nhà văn, diễn viên, ca sĩ, nhà thám hiểm, vận động viên. Như ý kiến của Phương Huy chỉ toàn chính trị gia với nhà quân sự, e rằng khô cứng quá. Arc Warden (thảo luận) 20:34, ngày 22 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lùi sửaSửa đổi

Do BQV can thiệp không kịp thời dẫn đến tình trạng lùi sửa 3RR từ cả 2 bên tranh chấp. Trường hợp này tôi đã khóa hoàn toàn bài viết với thời gian 24 giờ. Đề nghị các bên liên quan thảo luận để đưa ra sự thống nhất. Cám ơn Tuấn Út Thảo luận 11:49, ngày 21 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

CategorySửa đổi

Thể loại:Dân tộc châu Á Replace this category with Thể loại:Nhóm dân tộc ở châu Á. Thanks! --Kolega2357 (thảo luận) 09:51, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Nguoiachau vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ancessit đã xóa thảo luận này của Nguoiachau vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:16, ngày 28 tháng 4 năm 2016 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]

Sửa đổi hình ảnh cho phù hợpSửa đổi

Ở phần hình ảnh người Việt, đưa hình ảnh Nam Phương vào là chưa thỏa đáng. Cần thay thế bằng một cá nhân khác có tính chất tiêu biểu hơn. Dangminhbk (thảo luận) 16:19, ngày 13 tháng 5 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi thấy các bạn tranh luận nên tham để có thể đóng gop một tí nào đó. Theo tôi người Việt và người Việt Nam không giống nhau. Người Việt = người Kinh, có lẽ gọi là dân tộc Kinh vì bắt nguồn từ tổ tiên là Kinh Dương Vương, còn người Việt Nam = tất cả con người 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên nếu hỏi người 53 dân tộc còn lại có phải người Việt không thì họ sẽ trả lời là người Việt. bởi vì lúc này người ta thường hiểu nó là từ rút gọn của từ Việt Nam. Người Việt hiện nay là tộc người Lạc Việt và Âu Việt còn lại trong cộng đồng bách Việt. Tên nước Việt Nam chỉ mới có từ năm 1802 dưới triều Gia Long. --Tpquochuy (thảo luận) 01:58, ngày 30 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phải đưa hình của Phêrô Nguyễn Văn Hùng mới hợp lý phải không các bạn. Bác Hùng ở đâu cho ý kiến cái, 8 năm nay ngày đêm với hàng trăm IP, acc các kiểu bác bền bỉ liên tục chỉnh sửa mỗi chỗ hình để chèn được cái hình của bác vào, bác có thấy chán không?  A l p h a m a  Talk 03:06, ngày 30 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài quan trọng nhưng không được đầu tư đúng mức. Bác Hùng quá đáng. Có mỗi cái hình cũng không để chúng ta được yên.:D Tôi đã dán nhãn vào bài bác ý, còn ngứa tay phá nữa thì cứ đem bài ấy ra xử thôi.:DRondano (thảo luận) 14:32, ngày 10 tháng 2 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thống kê dân sốSửa đổi

Thống kê dân số trong infobox quá lạc hậu. Nên cập nhật lại. Rondano (thảo luận) 16:43, ngày 10 tháng 2 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

@丁羅昇, Dinh Long Son, và Tuanminh01: Nguồn CIA Factbook là nguồn nói về dân số Việt Nam, trong khi nguồn của Tổng cục thống kê cho số liệu về người Kinh. Như vậy, ta chỉ chấp nhận nguồn của Tổng cục thống kê thôi. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 17:43, ngày 24 tháng 2 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị mở khóa bài để update thông tin dân sốSửa đổi

Theo enwiki thì số liệu khác nhiều và mới hơn rồi.Future ahead (thảo luận) 06:25, ngày 13 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã mở khóa Future ahead. Tuanminh01 (thảo luận) 06:29, ngày 13 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thanks. Future ahead (thảo luận) 06:29, ngày 13 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người Việt là người Kinh ?Sửa đổi

Đây là định nghĩa rất hẹp về người Việt. Cần sửa đổi. Bây giờ chẳng ai còn quan niệm theo kiểu người của một quốc gia chính là dân tộc đa số ở quốc gia đó nữa. Người ta quan niệm theo quốc tịch. Dripron (thảo luận) 12:51, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người Việt và người Kinh nghĩa như nhau vì họ đều cùng nói 1 ngôn ngữ, đó là tiếng VIệt để phân biệt với các dân tộc thiểu số khác có văn hóa và ngôn ngữ khác. Không lẽ giờ người Ainu là người Nhật, người Mèo là đại diện cả Trung Quốc. – 116.96.47.177 (thảo luận) 06:16, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khác nhauSửa đổi

Nên nhớ người Việt là quốc gia, là vương quốc, đất nước, còn người Kinh là dân tộc là nhóm người, là sắc tộc là bộ tộc là bộ lạc. Nó người Việt cũng là người Kinh thì ko đúng... ChinQuoc (thảo luận) 06:13, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 12 tháng 3 năm 2021Sửa đổi

Cập nhật các số liệu về dân số như https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_people. Cụ thể đổi số người ở Nhật Bản từ 262.495 (2017) thành 420.415 (2020), ở Canada từ 174.200 thành 240.514, ở Hàn Quốc từ 155.553 (2017) thành 224.518 (2020), ở Đức từ 150.000 thành 188.000 (2019), Ltn12345 (thảo luận) 10:19, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 21 tháng 4 năm 2021Sửa đổi

sai chính tả 2402:800:61D7:463B:B9B4:BA94:E0CF:68C9 (thảo luận) 12:39, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Từ chối Không nói rõ yêu cầu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:36, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 20 tháng 8 năm 2021Sửa đổi

Xin key điSeptem9th (thảo luận) 23:20, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Từ chối Yêu cầu không rõ ràng. —  Băng Tỏa  21:45, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 22 tháng 8 năm 2021Sửa đổi

Xin phép chỉnh sửa, đi mấy bácSeptem9th (thảo luận) 02:40, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Septem9th: Bạn muốn sửa cái gì thì hãy trình bày ngay tại đây. —  Băng Tỏa  15:00, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mình muốn lấy hình người ở chỗ mình làm đại diện Việt Nam Septem9th (thảo luận) 15:13, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Septem9th: Đầu tiên là hình đó cần phải có trên Wikipedia hoặc Commons cái đã. Nếu đã có rồi thì bạn chèn tên hình vào hộp infobox ở đầu bài. —  Băng Tỏa  16:25, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

File:Color-coded Vietnamese language distribution world map counting from 10,000 user or above vector.svg Dùng hình này đại diện đi Septem9th (thảo luận) 14:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

https://www.google.com/search?q=File%3AColor-coded+Vietnamese+language+distribution+world+map+counting+from+10%2C000+user+or+above+vector.svg&client=ms-android-kddi-jp-revc&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Septem9th (thảo luận) 14:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Septem9th:   Từ chối File:Color-coded Vietnamese language distribution world map counting from 10,000 user or above vector.svg. Cái này là bản đồ phân bố tiếng Việt mà. Vả lại, tôi thấy hình đại diện cho bài này không cần thiết vì quá dễ gây tranh cãi. Chọn hình gì mai mốt cũng sẽ có người khác thấy ngứa mắt phản đối hoặc đòi đổi sang hình khác. Cho nên tốt nhất là khỏi có hình đại diện cho khỏi phải cãi nhau. —  Băng Tỏa  16:24, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thấy mấy trang kiểu người thái người trung người hàn người nhật họ đều dủng bản đồ phân bố tiếng Việt đại diện, rồi ở dưới Tạo một mục là bộ sưu tập ảnh để đăng những hình đại diện cho đất nước Septem9th (thảo luận) 17:23, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tạo mục ảnh đi Septem9th (thảo luận) 17:23, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mà ai bảo bác báo cao file tui thế Septem9th (thảo luận) 17:24, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khủng bố à Septem9th (thảo luận) 17:25, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 20 tháng 10 năm 2021Sửa đổi

Mở đi tui biên tập cho, có nhiều kinh nghiệm trong việc bịa chuyện và vẽ bậy bạSeptem9th (thảo luận) 20:02, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Từ chối Yêu cầu không chính đáng...Nguyễn Tấn Cường (📋) 20:21, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 25 tháng 11 năm 2021Sửa đổi

103.19.99.25 (thảo luận) 11:05, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 9 tháng 1 năm 2022Sửa đổi

36.37.206.237 (thảo luận) 14:07, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Người Việt”.