Thảo luận:Nghệ sĩ Nhân dân

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Adia

Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe có 3 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân và Thầy thuốc Nhân dân, chưa nghe các danh hiệu còn lại. Không boết có nguồn nào chứng mình không?Bring Vietnam to the world (thảo luận) 16:58, ngày 6 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đấy hình như chỉ ở VN thôi. Ở các nước khác thì còn nhiều danh hiệu hơn nữa, như Nhà văn nhân dân, Nhà thơ nhân dân. Tôi cũng từng đọc một bài viết nói về một Kiểm sát viên nhân đân của Liên Xô. Adia (thảo luận) 10:03, ngày 7 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Nghệ sĩ Nhân dân”.