Thảo luận:Nguyên lý bất định

Chưa có thảo luận về trang này.

bất đẳng thức của nguyên lý bất định là (Δx)(ΔPx) >= h/4pi Hanh.tr.245 (thảo luận) 10:49, ngày 22 tháng 5 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang “Nguyên lý bất định”.