Thảo luận:Nguyên tố hóa học

Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Nguyên tố hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nguyên tố hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nguyên tố hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Danh sách tên các nguyên tố

sửa

Thành viên:Gsh đã viết vào trong bài này một danh sách các nguyên tố hóa học mà không chú ý là Wikipedia tiếng Việt đã có một danh sách tương tự tại bài Tên các nguyên tố. Như chúng ta đã gặp nhiều lần tại các thảo luận là các phiên âm của các tên khoa học, tên riêng... sang tiếng Việt không có một quy tắc nhất định. Do đó các nhiều khác biệt giữa các tên của hai danh sách này. Trước khi sự lẫn lộn có thể xảy ra (dùng tên của bảng nào), tôi đề nghị các thành viên quan tâm đến hóa học đưa ra một đồn thuận để chúng ta chỉ có một bảng. Đây là một việc làm cần thiết, xin làm việc với nhau thay vì tranh cãi để bảo thủ ý kiến của mình như đã và đang xảy ra tại nhiều cuộc thảo luận. Mekong Bluesman 19:08, 5 tháng 9 2006 (UTC)

Quay lại trang “Nguyên tố hóa học”.