Thảo luận:Phạm Hữu Lầu

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Tôi Google tên "Phạm Hữu Lầu" và chỉ thấy có 121 hit. Như vậy có đủ tiêu chuẩn không? Mekong Bluesman 08:01, ngày 16 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Đúng là không có nhiều tài liệu về nhân vật này nhưng có thể cho vào Wiki vì đây là 1 trong 7 người của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời [1]. Tuy nhiên, nếu cứ đúng tiêu chuẩn rồi "biểu quyết" (lại biểu quyết) thì chịu thôi.--An Apple of Newton 16:35, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Quay lại trang “Phạm Hữu Lầu”.