Thảo luận:Quark

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên tiếng ViệtSửa đổi

Tôi thấy họ cũng hay dùng "quac" cho hạt này, có thể thêm ý này không?--Mannschaft (thảo luận) 07:35, ngày 1 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Ý của Mannschaft là thêm từ này vào trong bài viết hay là thế nào? —Earth and MoonTalk 10:25, ngày 2 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Cho vào rồi tạo đổi hướng về đây để khi người ta tìm trên google có thể thấy: "hạt quac", "hạt quác", "hạt quăc", "hạt quắc". Newone (thảo luận) 08:17, ngày 6 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Vậy thì thêm hạt quac vào bài, và đổi hướng 4 từ này. —Earth and MoonTalk 13:34, ngày 6 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Wikipedia:Bạn có biếtSửa đổi

Tiếc là trong thời gian bài được chỉnh lên chọn lọc, có nhiều thông tin mới mà không ai kịp đưa lên mục này. Newone (thảo luận) 13:50, ngày 27 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Quark”.