Thảo luận:Rùa đảo Pinta

Active discussions

UntitledSửa đổi

Lonesome George thuộc chi Geochelone hay chi Chelonoidis trong họ Testudinidae? Newone (thảo luận) 02:25, ngày 1 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Rùa đảo Pinta”.