Thảo luận:Số Reynolds

Chưa có thảo luận tại trang này.
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Cho mình hỏi thăm, bảng thực nghiệm trong bài viết thể hiện các giá trị gì ? (Vd : 1,9 - 1,44 - 1,28)

Mocnhanmocnhan (thảo luận) 05:21, ngày 19 tháng 9 năm 2013 (UTC)[]

Các giá trị bạn hỏi thì mình chép trong tài liệu thí nghiệm nhưng quên mất không chép lại giá trị đó, giờ tìm lại không thấy đâu.

Imohano (thảo luận) 09:05, ngày 20 tháng 9 năm 2013 (UTC)[]

Quay lại trang “Số Reynolds”.