Thảo luận:Safe & Sound (bài hát của Taylor Swift)

Bình luận mới nhất: 1 tháng trước bởi DHN trong đề tài "By a country mile"

"By a country mile"

sửa

@SecretSquirrel1432 "a country mile" là thành ngữ chỉ một khoảng cách thật xa. Khi so sánh và nói cái này hơn cái kia "by a country mile" thì có nghĩa là nó vượt xa thật xa. Ý của câu này là đây là nhạc phim hay nhất của Swift, và không có tác phẩm nào khác sánh bằng. Khi dịch không cần nhắc đến đồng quê. NHD (thảo luận) 21:47, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Safe & Sound (bài hát của Taylor Swift)”.