Thảo luận:Tây sương ký

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi DHN trong đề tài Tây sương kí
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tây sương kíSửa đổi

  1. 記 là một từ Hán và trong từ điển là kí: [1], [2], [3].
  2. Có thể dịch ở đây từ 西廂記 và xem tại từ điển này người ta viết là Tây sương kí.
  3. SGK cũng ghi là kí

Theo tôi thể kí hay kí giả nên là mặc dù ký không sai. Bongdentoiac (thảo luận) 05:54, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ngay cả từ điển bách khoa Việt Nam cũng không thống nhất về việc dùng y hay i nên không nên căn cứ vào đấy. Ví dụ: chỗ thì viết Lý Thái Tổ, chỗ lại viết Lí luận Mac - Lênin, chỗ thì viết là Hi Lạp, chỗ thì viết Sử Hy Nhan... Mà Wikipedia đâu có quy định phải viết theo Từ điển bách khoa VN hay SGK đâu nhỉ, ví dụ Từ điển BK VN viết là Oasinhtơn D.C., còn SGK thì rõ ràng người ta viết Oa-sinh-tơn (phiên âm có dấu gạch nối) nhưng Wikipedia đâu có viết vậy, Wikipedia viết là Washington D.C. Tranminh360 (thảo luận) 04:23, ngày 28 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn có thể đọc cái này. Không phải nó không thống nhất mà là một hình thức tôn trọng. Tôi không nói chúng ta phải giống ai. Nhưng đây là Hán Việt hay vấn đề tiếng Việt thì Washington D.C. không có tác dụng trong chuyện này. Bongdentoiac (thảo luận) 04:32, ngày 28 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Việc i-y đã được thảo luận thao thao bất tận tại đây, và tôi nhớ đồng thuận là tôn trọng cách sử dụng của người đóng góp đáng kể đầu tiên của bài. NHD (thảo luận) 07:04, ngày 1 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Tây sương ký”.