Thảo luận:Tôn Thất Lập

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Khyem trong đề tài Untitled
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Untitled sửa

Phần “tác phẩm nổi tiếng” có ghi “Dậy mà đi”. Theo tôi được biết, bài này là của Nguyễn Xuân Tân chứ không phải Tôn Thất Lập. 113.190.150.246 (thảo luận) 03:37, ngày 2 tháng 7 năm 2011 (UTC)NGUYỄN TUẤN ANHTrả lời[trả lời]

Tạm thời thì có nhiều thông tin ghi Nguyễn Xuân Tân là Tôn Thất Lập. Kh. (thảo luận) 02:22, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Tôn Thất Lập”.