Thảo luận:Tấn (định hướng)

There are no discussions on this page.
(đổi hướng từ Thảo luận:Tấn)

Các liên kết đến tấn thường mang nghĩa đơn vị đo nên mục từ này nên dành cho tấn (đơn vị đo), đồng thời bài này nên đổi tên thành tấn (định hướng). Nguyễn Thanh Quang 03:14, ngày 15 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Tấn (định hướng)”.