Thảo luận:Tế bào mầm

Active discussions

Về bài viếtSửa đổi

@Thày Bùi Phúc Trạch - CVA: Ôi thầy ơi bài này bị trùng với bài Tế bào mầm phôi rồi thầy ạ. Thầy có thể đưa những thông tin của bài này sang bài ấy (nếu tên bài ấy chính xác), hoặc đưa những thông tin của bài bên ấy sang bài này (nếu tên bài này chính xác hơn), rồi sau đó treo giúp em biển Chờ xóa với lý do trùng bài với ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Tiểu Phương #Talk2me 13:48, ngày 24 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang “Tế bào mầm”.