Thảo luận:Tago Mago

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Abcdefgh99 trong đề tài Biểu quyết quá hạn
Dự án Âm nhạc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Biểu quyết quá hạn

sửa

@Tuanminh01: Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tago Mago đã quá 30 ngày mà chưa ai đóng, mong bảo quản viên có thẩm quyền đóng giúp A.B.C D.E 07:20, ngày 20 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tago Mago”.