Thảo luận:Thời kỳ Tiền Cambri

Thêm thảo luận

Mình đọc bài viết này, mình học không cao lắm nên không biết từ ( MA ) là gì, xin vui lòng cho mình biết ký hiệu này. ví dụ đoạn " Nó kéo dài từ khi Trái Đất hình thành vào khoảng 4500 Ma". Cảm ơn !--Hanamie (thảo luận) 06:42, ngày 24 tháng 1 năm 2015 (UTC)Reply[trả lời]

Ma = mega-annum, trong đó mega = triệu, annum là từ Latin là năm, dịch là triệu năm. Ví dụ 223 MA tức là 223 triệu năm. Xem [1].  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 07:02, ngày 24 tháng 1 năm 2015 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Thời kỳ Tiền Cambri”.