Thảo luận:Thanh Hóa (thành phố)

Bình luận mới nhất: 3 tháng trước bởi Maru Habatana trong đề tài chỉ vì cái tên
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Untitled

sửa

Cạnh Thanh Hoá là Nghệ An với TP Vinh đã được quy hoạch phát triển thành đô thị I để trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Cả khu vực này nhiều nhất cũng chỉ có 6 tỉnh là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong đó Huế đã là đô thị I từ lâu rồi vẫn chưa là thành phố trực thuộc trung ương thì xem ra Thanh Hóa trở thành trung tâm Bắc Trung Bộ là không khả thi.Tôi nghĩ nên bỏ câu "Đảng, nhân dân TP Thanh Hóa đang quyết tâm mở rộng Thanh Hóa trở thành đô thị loại I và trở thành Thành phố trực thuộc trung ương ở khu vực bắc trung bộ"Kien1980v (thảo luận) 22:41, ngày 22 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời

Đấy là trích lời của các nhà lãnh đạo phát biểu. Wiki không phải là nơi bình phẩm,mọi thứ được đưa ra đều dựa trên thực tế ngôn luận hoặc văn bản tri thức khoa học.--Silviculture (thảo luận) 12:54, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời
Đoạn trên cần chú thích, nếu không nó sẽ bị xoá.
Đoạn Ẩm thực sao chép lại nguyên văn, nếu không biên tập lại cũng sẽ bị xoá. Lưu Ly (thảo luận) 13:04, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời

Hệ thống đô thị Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa

sửa

Câu Hệ thống đô thị Thanh Hoá trong Hệ thống đô thị Thanh Hoá hình thành từ lâu đời và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, thành phố Thanh Hoá là .. có phải có ý so sánh thành phố Thanh Hóa với các đô thị khác của tỉnh Thanh Hóa hay thành phố Thanh Hóa là một bộ phận của một hệ thống đô thị? Thaisk (thảo luận, đóng góp) 09:12, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tên bài viết

sửa

Nên chăng di chuyển tên bài viết thành Thành phố Thanh Hóa?--Gió Đông (thảo luận) 11:19, ngày 20 tháng 5 năm 2009 (UTC)Trả lời

Bài viết này thiếu nhiều nguồn quan trọng

sửa

goodluck 08:57, ngày 14 tháng 4 năm 2010 (UTC)

Núi Nhồi

sửa

Núi Nhồi hiện vẫn thuộc địa phận huyện Đông Sơn.Hungda (thảo luận) 08:28, ngày 18 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời

Sáp nhập với Đông Sơn

sửa

Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 02 thành phố, 02 thị xã và 22 huyện (giảm 01 huyện); 559 đơn vị hành chính cấp xã. TP. Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 228,22 km2, quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 37 phường, 11 xã. Trong đó, sẽ thành lập 7 phường thuộc TP. Thanh Hóa, gồm: Thành lập phường Rừng Thông trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,96 km2 diện tích tự nhiên, 10.478 người của thị trấn Rừng Thông. Thành lập phường Hoằng Quang trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,30 km2 diện tích tự nhiên, 8.237 người của xã Hoằng Quang. Thành lập phường Hoằng Đại trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,67 km2 diện tích tự nhiên, 7.122 người của xã Hoằng Đại. Thành lập phường Đông Tiến trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 7.504 người của xã Đông Tiến. Thành lập phường Đông Khê trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,51 km2 diện tích tự nhiên, 8.684 người của xã Đông Khê. Thành lập phường Đông Thịnh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,38 km2 diện tích tự nhiên, 7.030 người của xã Đông Thịnh. Thành lập phường Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,58 km2 diện tích tự nhiên, 7.081 người của xã Đông Văn.

chỉ vì cái tên

sửa

vì tên của thành phố Thanh Hóa mà tôi bị tưởng Tỉnh Thanh Hóa lên TPTTTW rồi :((((((((((((((((( tên của Thành Phố Thanh Hóa gây hiểu lầm quá Maru Habatana (thảo luận) 06:11, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC) Như vậy, thành phố Thanh Hóa là đơn vị hành chính cấp huyện có số phường nhiều thứ hai cả nước (sau thành phố Thủ Đức), đồng thời là thành phố thuộc tỉnh có nhiều phường nhất cả nước hiện nay. thình như là vậyTrả lời

Quay lại trang “Thanh Hóa (thành phố)”.