Thảo luận:The Twilight Saga: Nhật thực

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi 113.190.71.62 trong đề tài Nhật thực hay Thiên thực?
Thêm đề tài
Dự án Điện ảnh
Video-x-generic.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Nhật thực hay Thiên thực?Sửa đổi

Tên gốc là Eclipse, chỉ là thiên thực, không rõ nhật thực hay nguyệt thực. Solar eclipse là Nhật thực, lunar eclipse là Nguyệt thực. Nên đổi tên bài này và bài Nhật thực (tiểu thuyết). 113.190.71.62 (thảo luận) 07:32, ngày 13 tháng 11 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “The Twilight Saga: Nhật thực”.