Thảo luận:Thuận Trị

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Dự án Trung Hoa
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Trung Hoa, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Trung Quốc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UntitledSửa đổi

Tôi đã bổ sung thụy hiệu đầy đủ của Thuận Trị bằng tiếng Hán, xin hãy dịch ra tiếng Việt. 116.103.89.153 (thảo luận) 14:26, ngày 16 tháng 8 năm 2010 (UTC)[]

Đã dịch ra Hán-Việt!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 14:28, ngày 16 tháng 8 năm 2010 (UTC)[]
Quay lại trang “Thuận Trị”.