Thảo luận:Trần Thị Trường

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi GDAE trong đề tài Tiểu sử
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Tiểu sử

sửa

Cần xác định thêm năm sinh và quê quán của nhà văn.--Trungda (thảo luận) 17:42, ngày 5 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đã xác định năm sinh 1950 và quê quán ở Hoài Đức, Hà Nội. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 06:51, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Trần Thị Trường”.