Thảo luận:Trận Xích Bích

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Trung Hoa
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Trung Hoa, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Trung Quốc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Tính xác thực về số quânSửa đổi

Theo Tam Quốc diễn nghĩa, quân Tào Tháo trận này là trăm vạn (1 triệu người), trong bài cũng có nhắc tới. Nhưng trong bảng tóm tắt (tiêu bản) số quân chỉ là 200 ngàn (20 vạn = 1/5 con số trên). Theo tôi 1 triệu người kể cũng kinh khủng và khó tin, từ thời cổ đại mà đã huy động được 1 triệu người cho một trận đánh, ngay quân đội các nước mạnh trên thế giới (trừ hai cường quốc Mỹ, Nga) giờ quân số cũng chỉ xấp xỉ 1 triệu hoặc ít hơn. Do vậy con số nào (trong 2 con số trên) là chính xác, độ tin cậy như thế nào? conbo 04:03, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (UTC)[]

Chưa rõ bạn đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa nói đoạn nào nêu 1 triệu quân, có thể đó chỉ là cách nói quá của nhân vật khi đối thoại. Ngày xưa có vài chục vạn quân dễ nói thăng lên trăm vạn. Ngay cả trận Bạch Đằng 938, Ngô Quyền chỉ đánh tan 2 vạn quân Hoằng Tháo nhưng Lê Văn Hưu cường điệu mà nói "Tiền Ngô vương phá trăm vạn quân Hoằng Tháo...". Những chỗ tôi xem, có nhắc tới quân Tào là: 1. Khi Bàng Thống lừa Tào Tháo, xui khoá thuyền về, bị Từ Thứ bắt gặp và hai người có nhắc đến con số 83 vạn quân Tào. 2. Những thông tin phải móc xích: Khi kể chuyện dẹp xong Viên Thiệu, Tào Tháo mang quân từ Hà Bắc về Hứa Xương, có 56 vạn quân. Số này mà hợp với hơn 20 vạn của Lưu Biểu thì 83 vạn là hợp lý. Xưa nay tôi nghe nhiều tới con số 83 vạn ở trận Xích Bích. Còn những con số do Chu Du (15 vạn) và Gia Cát Lượng (150 vạn) đề cập đều nhằm những mục đích khác nhau, với giọng "du thuyết" nên chắc chắn không chính xác, mà người đọc dễ dàng nhận ra. Gia Cát ban đầu muốn "doạ" Tôn Quyền nên cường điệu số quân Tào lên 150 vạn; còn Chu Du muốn trấn an chủ, nên nói rút xuống 15 vạn cho Quyền an tâm, có vậy thôi. Kỳ thực, số quân Tào = [(số Chu Du nói) + (số Gia Cát nói)]/2 = (15+150)/2 = 82,5 vạn tức là gần bằng 83 vạn quân!!! (may quá, tôi bốc phét gặp dịp!)Trungda 15:07, ngày 7 tháng 11 năm 2007 (UTC)[]
Mà trong quân số trăm vạn, chục vạn luôn luôn tính cả các lực lượng y tế, nấu ăn, khuân vác... tôi nghĩ còn phải chia ra vài phần nữa mới được số quân thực sự chiến đấu. Historypro (thảo luận) 16:33, ngày 3 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

UCVCLSửa đổi

Bài này vẫn chưa đủ để làm bài chọn lọc đâu. 118.71.181.79 (thảo luận) 16:05, ngày 3 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

Xin hỏi bạn là bài thiếu sót ở đâu? (Tôi chỉ dịch nguyên văn bài này từ en wiki - vốn mới được chọn lọc, bài bên zh wiki thậm chí còn ngắn và ít tham khảo hơn cũng đã là bài chọn lọc). RBD (thảo luận) 16:25, ngày 3 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

Nhị KiềuSửa đổi

Sử sách nói nhiều rằng nguyên nhân của trận này do hai nàng Kiều. Có bài nào, hình nào nói rõ hơn về hai nàng này không? 203.160.1.72 (thảo luận) 04:15, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

Truyện nói vậy chứ sử không có nói như vậy. Bài có nhiều hình minh họa nhân vật không cần thiết (nội dung không dài mà hình thì quá nhiều và không giúp tăng chất lượng nội dung), tôi đã bỏ đi. 217.128.111.74 (thảo luận) 11:28, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]


Liên quân Tôn Lưu ?Sửa đổi

Quân đội trụ cột là quân Ngô, với thủy binh hùng mạnh do Chu Du huấn luyện, xây dựng cả chục năm.

Nay bài viết viết Liên quân Tôn Lưu e ko đúng. Trận này là do Chu Du chỉ huy, nhờ trận này mà Chu Du nổi danh đỉnh đỉnh, GCL làm gì có câu chuyện gì dân gian, chuyện, thơ về Chu Du nổi tiếng hơn nhiều, danh tiếng cao hơn GCL.

Quay lại trang “Trận Xích Bích”.