Thảo luận:Triều đại trong lịch sử Trung Quốc

Bình luận mới nhất: 11 tháng trước bởi Tryvix1509 trong đề tài Ngu

Ngu sửa

 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]
@Tryvix1509 – 27.76.243.41 (thảo luận) 14:54, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]
 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]

Chửi thì chửi cho rõ vào, bỏ che đi, đừng có kiểu chửi mà cũng che vậy. Chửi thoải mái đi, tôi cho chửi đấy. Đừng tưởng mình là bố của cả cái Wikipedia này. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:04, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]
 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]
 
Ryder1992 đã xóa thảo luận này của 27.76.243.41 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.Trả lời[trả lời]
Ở đây không ai sở hữu bài viết cả. Dĩ nhiên, tôi có lỗi, khi định bấm lùi về sửa đổi trước đó, chứ không phải là cái "lùi tất cả". – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:09, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tryvix1509 Dĩ nhiên, tôi có lỗi, nên bạn không xin lỗi người ta, không sửa lỗi rồi đi báo cáo? Quào, một sự nhận lỗi tuyệt vời Nhac Ny Talk to me ♥ 15:11, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy tôi xin lỗi, được chưa? Tôi cũng cho bạn mang cái sự toxic của bạn vào mặt tôi đấy? Tôi nghe chửi quen rồi. Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:14, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mời xem phiên bản tôi sắp lùi về. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:09, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tryvix1509 Có hiểu câu đó có nghĩa là gì không đã? Vì như đã nói, bài này từng chữ là t viết, t sửa là có lý do của nó cả. Có biết Đế chế Mông Cổ sau khi phân liệt thì chia thành Hãn quốc Sát Hợp Đài, Hãn quốc Y Nhi, Hãn quốc Kim Trướng, và nhà Nguyên không? Cái triều đại Trung Quốc người ta đề cập trong bài là nhà Nguyên, trung tâm quyền lực của nó ở Bắc Kinh, chứ không phải ba hãn quốc còn lại. Không không thấy từ thay vào nghe hợp lý hơn "trụ sở" sao? Đừng phịa ra lý do mà chống chế nữa. – 27.76.243.41 (thảo luận) 15:15, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mời bạn sửa tiếp, tôi không quan tâm nữa. Tôi cũng rút luôn báo cáo ở TNCBQV. Không rồi ai đó lại được dịp lên giọng với tôi. Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:19, ngày 7 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”.