Thảo luận:Truyền kỳ mạn lục

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Trungda trong đề tài Về giả thiết "phóng tác từ Tiễn đăng tân thoại"
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Liên kết tham khảoSửa đổi

Xóa một đoạn vì không biết nói gì. Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 20:54, ngày 7 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Dùng chữ phỏng theo như trong bản dịch của Phạm Tú Châu là đúng hơn. Xem [2]. Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 01:07, ngày 11 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về giả thiết "phóng tác từ Tiễn đăng tân thoại"Sửa đổi

Đề nghị Trùng Trùng Vân cho đường dẫn cụ thể liên kết tới bài viết nói rằng Truyền kỳ mạn lục phóng tác từ "Tiễn đăng tân thoại". Xem trang www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn mà bạn dẫn và search "Truyền kỳ mạn lục" trong trang này không cho kết quả nào và như vậy thông tin bạn đưa là chưa thể kiểm chứng được. Những nghi ngờ của giới chuyên môn đại loại như "Xem văn tự không ngoài phên giậu của Tông Cát..." chỉ có thể đặt thành 1 ý kiến trong 1 mục "Nguồn gốc" trong bài viết, tránh đưa lên đầu bài như 1 khẳng định chắc chắn dễ gây tranh cãi.--Trungda (thảo luận) 04:16, ngày 16 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lời tưa của Hà Thiện Hán đã nói rõ ràng như vậy rồi. Nếu quý vị cần sự chính xác hơn thì tìm đọc Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc-Trung Quốc-Việt Nam hay một số tác phẩm nghiên cứu TTTK khác. Sách vở thiên kinh vạn quyển, tôi không không đủ trình độ để am hiểu. Mong các bậc cao minh chỉ giáo!Thạch Xương Bồ (thảo luận) 13:42, ngày 16 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lời tựa của Hà Thiện Hán như đã nêu, đường dẫn chưa rõ ràng nên chưa thể kiểm chứng. Còn bài viết "Nghiên cứu so sánh..." đăng tại sách hay tạp chí nào chưa rõ, "một số tác phẩm nghiên cứu TTTK khác" cũng chưa rõ là tác phẩm nào. Bạn hãy xem các bài viết khác chú thích về nguồn tài liệu ra sao để người đọc có thể kiểm chứng. Nếu bạn không ghi cụ thể thì mọi người không có cách nào kiểm chứng để thừa nhận.--Trungda (thảo luận) 03:03, ngày 17 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Truyền kỳ mạn lục”.