Thảo luận:VTV1

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Alphama trong đề tài Danh sách chương trình
Thêm đề tài

Danh sách chương trìnhSửa đổi

Các bạn muốn thêm thì trân trọng mời ("bơi") vào đây để thảo luận. Vì Wikipedia là bách khoa toàn thư, cho nên nếu cứ có bao nhiêu chương trình liệt kê hết nghe không ổn. Đồng ý danh sách chương trình cũng có giá trị nghiên cứu nhưng có 2 phương án: 1 là tách bài riêng, hai là viết bài chung nhưng gọn lại, tức là chỉ liệt kê mang tính tổng quát các chương trình nổi bật mà thôi. Một đài nổi tiếng như VTV1 nếu liệt kê thì danh sách phải đến 20 trang mất, từ thời "Những bông hoa nhỏ" lận cơ.  A l p h a m a  Talk 09:17, ngày 18 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “VTV1”.