Thảo luận Bản mẫu:Chú thích

Active discussions

Không hiểu sao bản mẫu này lại tương ứng với bản mẫu en:Template:UF-COinS bên enwiki? "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 12:41, ngày 25 tháng 11 năm 2012 (UTC)

TranslatorSửa đổi

Hình như các bản mẫu này thiếu thông số [translator]?, ví dụ tại bài Chiến dịch Barbarossa, mục [thư mục].--Cheers! (thảo luận) 07:07, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Theo en:Template:Citation#Authors, hãy dùng |others=Nguyễn Văn A dịch hay |người khác=Trần Thị B dịch. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:11, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Thanks.--Cheers! (thảo luận) 07:15, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Chú thích”.