Thảo luận Bản mẫu:Chất lượng dịch 3

Thảo luận đang diễn ra

Văn phongSửa đổi

  • Tôi nghĩ nên bỏ yêu cầu dẫn chứng về văn phong kém của bài dịch tại phần thảo luận, vì một khi văn phong kém thì nó thể hiện rõ ràng và ở toàn phần biên dịch của người biên dịch đó.
  • Tôi sửa một chút trong tiêu bản để nhấn mạnh nơi sử dụng, nên dùng ở những bài thực sự có văn phong kém (bỏ chữ "chưa xuôi", vì còn nhiều bài chưa xuôi tai), nhưng vẫn khuyến khích những người có kiến thức tham gia biên dịch, tuy khả năng tiếng Việt chưa tốt.

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 19:27, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Chất lượng dịch 3”.