Thảo luận Thành viên:2402:800:6105:B876:ED46:EC16:2436:4658

Bình luận mới nhất: 7 tháng trước bởi Kim Khánh Hoàng trong đề tài Tháng 2/2022
Thêm đề tài

Tháng 2/2022Sửa đổi

  Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi. Feliĉan Novjaron 10:46, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.