Hi, chào bạn, xin lỗi vì nếu mình đã làm phiền và có phần hơi nhiều chuyện nhưng mình thấy bạn có rất nhiều đóng góp như vậy nhưng tại sao không đăng ký tài khoản nhỉ? Theo thông tìn mình thấy thì bạn cũng đang ở Đức? --·𠴍信朱碎 16:15, ngày 6 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Thay hìnhSửa đổi

Xin lỗi vì có lẽ mình đã làm hơi tự tiện nhưng mà hồi tháng 5 thì mình nhớ là hồi đó liên tục mấy ngày liền đều toàn là hình chọn lọc thức ăn cả thì phải. Lần này cũng vậy, mấy ngày liền đều lấy chủ đề chính là chợ nên mình muốn cho nó thay đổi tí, cá nhân mình cảm thấy nó hơi "một màu", nên đã chuyển hình của bạn sang ngày 13. Thực sự xin lỗi khi đã tự ý thay đổi mà không trao đổi trước với bạn, mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở! --·𠴍信朱碎 21:52, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Do Hình ảnh chọn lọc bên Wiki mình không có quy chế cụ thể nên việc mỗi thành viên làm theo ý riêng là điều khó tránh khỏi. Để tránh mâu thuẫn, bạn thấy thế nào hợp lý thì cứ làm, mình sẽ không động chạm đến mục này nữa, trừ khi đến ngày đó nhưng vẫn chưa có hình thì mình sẽ thêm. Cảm ơn bạn đã phụ trách mục này trong suốt thời gian qua.--·𠴍信朱碎 22:10, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)