Hình áp phích của các phim, bạn không được đưa lên Wiki Commons, sẽ vị xóa ngay (tại đó chỉ được upload hình có bản quyền và cho phép sử dụng tự do), mà chỉ được upload tại đây. Vì những hình đó, bạn không giữ bản quyền và chỉ là sử dụng hợp lý. Bạn hãy upload hình tại trang này và ghi chú như tại [1]. --81.210.151.236 (thảo luận) 03:12, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)

  • Bạn cho mình hỏi upload hình cho các bộ phim tại đâu bạn giúp mình rõ hơn nhé..!!TuanUt 03:18, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Thanhks bạn nhéSửa đổi

Thanks bạn vì những điều bạn đã giúp tôi nhé TuanUt 04:44, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)

ĐTHYSửa đổi

Nhất trí với ý kiến của bạn.113.161.220.120 (thảo luận) 04:05, ngày 23 tháng 4 năm 2012 (UTC)[]

Need helpSửa đổi

Bạn cho mình hỏi, mình muốn edit trang Người Hải Dương thì làm như thế nào? ví dụ mình muốn thêm bác Võ An Ninh xem thêm, và bác Vũ Bằng vào trang Người Hải Dương.

Xin cảm ơn bạn!

Hoa Cúc Xanh