Theo quy định, bài viết sau 7 ngày treo biển mới được biểu quyết xóa để cho tác giả sửa đổi Các bạn làm vậy là không tôn trọng nội quy biểu quyết của WikipediaKudo (thảo luận) 01:23, ngày 8 tháng 6 năm 2010 (UTC)