Please bring all messages to the attention of my English Wikipedia talk page, located at w:en:User talk:Benlisquare.

NOTE: I cannot speak, read or write in Vietnamese. If you wish to communicate with me, feel free to do so in either English or Chinese. Sorry if that causes any problems or inconveniences for anyone.

Chú ý: Tôi không thể nói, đọc hoặc viết tiếng Việt. Nếu bạn muốn liên lạc với tôi, cảm thấy tự do để làm như vậy trong tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Xin lỗi nếu gây ra bất kỳ vấn đề hoặc bất tiện cho bất cứ ai. (Feel free to correct this machine translation if there are any errors. Hãy để sửa trường hợp này máy dịch thuật nếu có bất kỳ sai sót.)


Hoan nghênhSửa đổi

  Xin chào Benlisquare!

  Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.242.524 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư mở này.

 

Mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:Benlisquare.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.

Bạn hãy nhớ các nguyên tắc
  không viết những gì không bách khoa,
  không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc,
  không vi phạm quyền tác giả.

Đầu tiên bạn nên mạnh dạn
  thử mọi liên kết mà bạn muốn,
  thử sửa bài thoải mái tại đây,
  đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.

Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Lời khuyên cuối cùng, bạn hãy làm lần lượt: thử, đọc, hỏi rồi hẵng viết. Chúc bạn thành công.

  Tmct--19:31, ngày 7 tháng 9 năm 2008 (UTC)

Dịch chữ HánSửa đổi

Nhờ dịch giúp tôi tiêu bản này. Chân thành cảm ơn!--Peter I the Great (thảo luận) 02:08, ngày 17 tháng 6 năm 2010 (UTC)