Ý bạn là sao? Llevanloc (thảo luận) 11:08, ngày 4 tháng 4 năm 2010 (UTC)

Thể loại này không tồn tại mà? Llevanloc (thảo luận) 11:09, ngày 4 tháng 4 năm 2010 (UTC)

VCSửa đổi

Vì trang sắp xóa nên tôi trả lời bạn vào đây. Tôi định mở rộng chủ đề thành "không nên chuyển hướng các cái tên hạ thấp nhưng không phục vụ nhu cầu tra cứu về chủ đề chính về chủ đề chính" tại trang Wikipedia:Trang đổi hướng. Mời bạn tiếp tục tham gia tại đó. Ctmt (thảo luận) 16:04, ngày 25 tháng 8 năm 2010 (UTC)