Lời cảm ơnSửa đổi

Cảm ơn đã đến đây thảo luận, đóng góp ý kiến.

Thảo luậnSửa đổi

Mình toàn thức đêm ngủ ngày thôi bạn à. --CNBH (thảo luận) 14:13, ngày 8 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Biểu quyết chọn bảo quản viênSửa đổi

Đang có biểu quyết phong thành viên A làm bảo quản viên. Mời bạn tham gia. Felo (thảo luận) 02:51, ngày 10 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Nói được-làm đượcSửa đổi

--Tham Gia Cho Vui (thảo luận) 15:45, ngày 21 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Thảo luận khácSửa đổi

Mong bạn cho ý kiến https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Nh%E1%BB%AFng_nh%C6%B0%E1%BB%A3c_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn_c%E1%BB%A7a_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t. Cảm ơn bạn HNN12 (thảo luận) 04:48, ngày 27 tháng 9 năm 2013 (UTC)