Một con mèo. 🐱

Về việc lùi sửa do thiếu bản mẫu đối với bài Trường Đại học Vinh lúc 2h08 ngày 01/08/2021Sửa đổi

Tôi không nghĩ mình cập nhật bài viết lúc 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam mà vẫn bị lùi sửa kiểu này. Tôi hay có thói quen tạo thêm trước tên bản mẫu và cập nhật ngay sau đó. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc .--Pk.over (thảo luận) 19:21, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Pk.over:Xin lỗi bạn, ở nơi tôi sống mới là gần 9h30 tối mà thôi. Bạn có thể lùi sửa. Một lần nữa, thành thật xin lỗi vì sửa đổi gây bất tiện của tôi. Meo khung (thảo luận) 19:23, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Meo khung: Tôi hiểu thiện chí này của bạn. Tôi đã lùi sửa lại và đã kiến tạo bản mẫu rồi nhé. Thân mến .--Pk.over (thảo luận) 19:27, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trận MidwaySửa đổi

Cám ơn thiện ý của bạn muốn cải thiện bài, nhưng những phần bạn thay đổi hoàn toàn không dẫn nguồn. Xin bạn dành thời gian bổ sung chú thích cho những đoạn này. Thân. Dieu2005 (thảo luận) 00:55, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Dieu2005: Không hề khó, vì tôi hoàn toàn dịch lại từ bài tiếng Anh với đủ nguồn. Khi có thời gian tôi sẽ bổ sung. Meo khung (thảo luận) 08:34, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu không khó, bạn dịch đoạn nào thì chú thích đoạn đó luôn. Nguyên tắc là sẽ xóa đoạn nào mới thêm mà không nguồn, trong khi phiên bản cũ có dẫn nguồn thì bạn lại xóa đi ??? Dieu2005 (thảo luận) 02:04, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]