Con rốiSửa đổi

Những hành vi của bạn gây nên nghi ngờ bạn là con rối của NapoleonQuang. Đề nghị bạn chấm dứt các hành vi này. Nếu có bằng chứng bạn là con rối của NapoleonQuang (dùng Checkuser), tất cả các tài khoản của bạn sẽ bị cấm vỉnh viễn. NHD (thảo luận) 16:41, ngày 17 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Còn gì bằngSửa đổi

Hay quá, bạn hãy giúp tôi với, tôi bị cấm vì mấy lý do vớ vẩn (và những lý do vớ vẩn tôi đã nói trong trang thảo luận của tôi, bạn đọc sẽ thấy), tôi cần có đồng minh.

Tham gia Wikipedia tiếng Việt không phải là nơi giải quyết những mâu thuẩn quan điểm cá nhân, tôi thấy đây là một thành viên cố ý dùng tên thành viên giống với một thành viên khác nhằm phá rối, ASM (thảo luận) 15:28, ngày 18 tháng 2 năm 2009 (UTC)