Thêm đề tài

Xin lỗi! Theo đúng quy định, các bạn trong thời gian bị cấm, vẫn tiếp tục tạo tài khoản để tác động là vi phạm quy định, các BQV hoàn toàn có thể cấm IP và các tài khoản phụ. Còn việc khoá bài ở phiên bản nào, tôi nhắc lại các bạn đã tự đánh mất quyền yêu cầu đó. Nếu như các bạn giữ thái độ văn minh trong thảo luận ở các bài về LGBT, chúng tôi có thể ghi nhận thiện chí và ưu tiên về phiên bản của các bạn, nhưng rất tiếc, cả 2 bên đều không có được điều này. Vì vậy tôi buộc phải chọn về phiên bản của một thành viên không thuộc nhóm nào. Còn việc sau khi khoá bài, chúng giữ hay xoá những đoạn nào, chúng tôi sẽ tự quyết định. Việc cố gắng tác động đến tôi để giữ hoặc xoá nội dung mà các bạn muốn là việc làm vô ích, khi các bạn đã tự đánh mất thái độ văn minh cần có để được sự ủng hộ của cộng đồng. Thái Nhi (thảo luận) 00:27, ngày 30 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]