Hoan nghênh sửa

  Xin chào Snowladen!

  Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.272.628 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư của chúng ta.

 

Xin mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang Thành viên:Snowladen.
Khi thảo luận, hãy nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!

Mong bạn nhớ các nguyên tắc:

Xem thêm:   phân biệt giữa "tồn tại" và "nổi bật".

Bạn có thể mạnh dạn:

Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, sách hướng dẫn, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài.

Cuối cùng, mong bạn thử, đọc, hỏi rồi viết. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

amogus ib 13:10, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời

Nhắc nhở sửa

Các bản mẫu thì phải có tiền tố "Bản mẫu:", không phải tên ở không gian chính. – Là tôi Cần cố gắng hơn 16:28, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời

Mình lỡ tay gõ thiếu phần Bản mẫu ở 3 bản mẫu el thôi. Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Snowladen (thảo luận) 17:09, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời