Thảo luận Trợ giúp:Bản mẫu

Thêm đề tài

Template dịch ra tiếng Việt là Mẫu. Trong trường hợp này thì nên dịch là Thông báo mẫu hay là Mẫu thông báo cũng giống nhau :) -- Nguyễn Dương Khang 17:48, 29 tháng 4 2005 (UTC)

Tiêu bản là tên hay. Tôi thấy giữ nguyên cũng được :) Tttrung 18:02, 29 tháng 4 2005 (UTC)

Chúng ta đã dùng "thông báo" cho những phần giao diện của phần mềm MediaWiki. Xin bạn xem trang MediaWiki:Copyrightwarning rồi xem cái tab ở trên. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 04:54, 30 tháng 4 2005 (UTC)

Về "thế"Sửa đổi

Nhìn này: {{thành viên|Casablanca1911}} cho ra Casablanca1911 (thảo luận · đóng góp)

{{thế:user|Casablanca1911}} cho ra: Casablanca1911 (talk · contribs)

Xem lại nguồn của phần mục mới tạo này lần thứ hai để biết nó ở dạng nào sau khi dùng "thế" và không dùng "thế". Nếu không dùng "thế" thì mỗi lần đọc trang đó - máy chủ lại phải thực hiện thêm lệnh, so với dưới thì chỉ việc hiển thị.bàn luận không ký tên vừa rồi là của FOM (thảo luận • đóng góp)

Như vậy thì bất kỳ tiêu bản được tạo ra cũng nên cho thêm thế hoặc subst vào à ? Casablanca1911 15:22, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không phải, chỉ với một số tiêu bản mới dùng "thế" mà thôi. Ví dụ thay thế một việc ký thay như trên ({{thế:vô danh|FOM}}), Hoan nghênh người mới, tạo chữ ký...FOM (thảo luận) 15:27, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu một tiêu bản chưa được dùng đến lần nào thì thêm thế không sao, nhưng vấn đề là những tiêu bản tôi mới tạo ra đều đã đang được nhúng trong nhiều bài ở wiki (đều đang tồn tại trong các bài ở wiki). Các tiêu bản này trong các bài đó đều đã không dùng subst hoặc thế kèm theo. Vậy thì, sau khi sửa tiêu bản, có phải sửa thêm cú pháp nhúng tiêu bản trong các bài đó nữa không ? Casablanca1911 15:38, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Thế" chỉ cho một sự cố định, bất biến, dùng lần đầu. Nếu các biến của tiêu bản thay đổi liên tục thì không dùng "thế" được.
Vì không rõ là việc tạo tiêu bản đó nhằm mục đích gì nên tôi nhắc chị như vậy thôi. FOM (thảo luận) 15:51, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ok. Tại vì tôi chưa gặp tiêu bản nào dùng trong bài chính mà có thêm từ thế hoặc subst bao giờ (ngoại trừ các tiêu bản chất lượng kém, vi phạm bản quyền, đang dịch...) nên không chú ý đến điều này, kể cả với các tiêu bản bên enwiki tôi cũng chưa gặp bao giờ. Không biết ở viwiki có tiêu bản nào khác đã sử dụng thếsubst chưa nhỉ (ngoại trừ các tiêu bản tiêu bản chất lượng kém, vi phạm bản quyền, đang dịch...) ? Casablanca1911 06:27, ngày 18 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không dùng Thế còn thuận tiện hơn cho việc dỡ bỏ tiêu bản ở các bài viết chính (nếu một đống ký tự khó hiểu người ta không biết xoá đến đâu thì hết tiêu bản) và làm giảm kích thước của chúng (tránh tiêu bản có kích thước lớn hơn nội dung viết) !. FOM (thảo luận) 06:35, ngày 18 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • subst: hay thế: có thể hiểu là macro replacement -- nghĩa là cái tiêu bản có nội dung dài hay ngắn bao nhiêu ký tự thì nó sẽ được mang nguyên dạng vào trong bài (sau khi các tham số đã được thay bằng các giá trị của chúng). Cách này không cần máy chủ phải nhìn và thi hành các lệnh của tiêu bản cho mỗi lần bài được đọc; nhưng khi tiêu bản được thay mới thì sẽ không được thay tại bài.
  • không dùng subst: hay thế: thì mỗi lần đọc bài máy chủ phải nhìn vào tiêu bản và thi hành các mệnh lệnh của tiêu bản, có thể hiểu là subroutine call. Cách này dùng tài nguyên của máy chủ (và làm no chậm) nhưng bảo đảm là các mệnh lệnh của tiêu bản lúc nào cũng là mệnh lệnh mới nhất

Tôi mong là cách giải thích của tôi làm Casablanca hiểu, và tôi có câu hỏi cho FOM:

  • Vì chúng ta dùng subst: hay thế: cho các tiêu bản "chất lượng kém" nên máy chủ không phải làm tính toán cho ngày giờ nên không xếp chúng vào thể loại "Chất lượng kém quá 7 ngày", điều này có thể là giải thích không?

Mekong Bluesman (thảo luận) 07:19, ngày 18 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có thể là như thế bác ạ. {{Chất lượng kém 2}} nếu không dùng thế thì nó sẽ lấy ngày hiện tại - nên lúc nào cũng như vừa mới đặt tiêu bản.
Thực tế thì {{Chất lượng kém}} cũng có thể không hoạt động chính xác, có thể lỗi ở cách viết (ngày 2 và ngày 02) hoặc do cách xử lý của máy chủ. Có thể vi.wiki có thể không phải mối quan tâm lớn nên máy chủ nó ít xử lý hơn chăng :D ?. FOM (thảo luận) 07:56, ngày 18 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Mình đã viết và đăng bài Los Angeles Police Department, nhưng thất bại trong việc chuyển thể bảng Infobox của bài, hi vọng bạn nào đó có thể giúp mình cách để tạo ra Infobox để sau này mình sẽ làm tương tự cho các bài về sau. Mình xin cảm ơn. Chau1988 (thảo luận) 10:00 chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Bản mẫu”.