Thảo luận Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết tốt

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi 2402:800:6296:39EA:ED58:49B0:59DA:CFF4 trong đề tài Đề cử

Đề cử

sửa

Mình là IP nên không được đề cử, nhờ thành viên kinh nghiệm đề cử giúp mình bài Thành LongThời gian biểu phát hiện các hành tinh và vệ tinh trong Hệ Mặt Trời ạ. Mình xin cảm ơn nhiều.2402:800:6296:39EA:ED58:49B0:59DA:CFF4 (thảo luận) 10:19, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Đề nghị rút sao bài viết tốt”.