Thảo luận Wikipedia:Bài viết chất lượng kém

Thảo luận đang diễn ra

Tôi nghĩ là nên đưa ra 4,5 đặc điểm khó chấp nhận được nào đó của 1 bài viết tại wiki và nếu bài viết đó thoả mãn từ 2-3 đặc điểm bất kỳ đó thì sẽ xác định "chất lượng kém" cho bài viết đó. Casablanca1911 16:54, ngày 26 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Một bài đáp ứng từ 2 3 điểm trở lên rất là khó, đây là hướng dẫn để tránh việc đặt tiêu bản chất lượng kém lung tung không chủ đích, chị thấy có cần thêm điều kiện nào nữa không ? Magnifier () 17:06, ngày 26 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Chị không hiểu là khó như thế nào. Một bài chất lượng bị đánh giá là kém được định nghĩa bao gồm 5 tiêu chí (hoặc thế này, hoặc thế kia). Nếu bài nào đó thỏa mãn đồng thời 2 tiêu chí trở lên thì nhất định bài đó sẽ bị đặt tiêu bản chất lượng kém. Casablanca1911 16:36, ngày 27 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Quá ngắnSửa đổi

Đã đến lúc dự án tiếng Việt cho những bài rất ngắn khoảng 2-3 tồn tại phiên bản tiếng Anh chưa. Tôi thấy có nhiều bài đủ đọ nổi bật rõ ràng nhưng ngắn quá nên vẫn gắn biến clk như xưa nay chúng ta vẫn làm. Ví dụ mới nhất là bài Lê Mao (phường)--fig talk me 06:08, ngày 16 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Quy địnhSửa đổi

Xin hỏi quy định này tương đương với cái nào của en. Không thấy interwiki nên không biết. --Namnguyenvn (thảo luận) 13:43, ngày 2 tháng 11 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang dự án “Bài viết chất lượng kém”.