Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2018/Tuần 51

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Xem các bài viết đã được chọn: 12

Gợi ýSửa đổi

Đề cửSửa đổi

Singapore thuộc MalaysiaSửa đổi

Đảo Ernst ThälmannSửa đổi

Vẹt KeaSửa đổi

Kế hoạch Ngàn Người tài (Trung Quốc)Sửa đổi

Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạtSửa đổi

Wences CasaresSửa đổi

Dơi quạ RyukyuSửa đổi

  • ...Dơi quạ Ryukyu có vai trò phát tán hạt và có thể đưa hạt từ trái cây đã tiêu hóa đi xa cây mẹ đến 1.833 m? Việt Hà (thảo luận) 15:48, ngày 16 tháng 12 năm 2018 (UTC)
      Đã kiểm chứng. NHD (thảo luận) 00:19, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (UTC)

NhậuSửa đổi

  • ...Nhậu bạn có biết Hoa Đà đã từng nói <người nhậu không biết tác hại của nhậu nhưng người không nhậu không biết lợi ích của nhậu> ? Người moonwalk (thảo luận) 16:33, ngày 16 tháng 12 năm 2018 (UTC)
      Không mở rộng đáng kể trong tuần qua, cả bài chỉ có hai chú thích. NHD (thảo luận) 00:18, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang dự án “Bạn có biết/2018/Tuần 51”.