Thảo luận Wikipedia:Dự án/Địa chất

Thống kê truy cập 500 ngày gần đây

sửa

Đề nghị bỏ các mục khai thác mỏ ra khỏi dự án địa chất

sửa

Ngành khai thác mỏ (trong đó có khai thác mỏ lộ thiên) là một ngành độc lập, tuy có quan hệ chặt chẽ với ngành địa chất nhưng không thuộc ngành địa chất, xếp vào chủ đề địa chất là không thỏa đáng. Nếu khăng khăng để các mục từ này vào dự án địa chất xin hãy nêu dẫn chứng thuyết phục (văn liệu, tiền lệ...).Bùi Công Chức (thảo luận) 14:14, ngày 21 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Địa chất”.