Thảo luận Wikipedia:Dự án/Biến đổi khí hậu

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Femkemilene trong đề tài Climate denial review

Khởi độngSửa đổi

@Kim Khánh Hoàng: Cảm ơn bạn đã khởi tạo dự án. Mình đang sống ở Hà Lan nhưng người nhà vẫn ở Việt Nam nên mình rất quan tâm đến vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu ở những nước nhiệt đới. Bạn quan tâm đến vấn đề gì? Bạn có kế hoạch gì cho dự án chưa? --ngọcminh.oss (thảo luận) 15:53, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Climate denial reviewSửa đổi

Gần đây tôi đã bắt đầu một dự án để loại bỏ sự phủ nhận khí hậu: meta:Climate change portal/climate denial review. Nhiều ngôn ngữ nhỏ có tính từ chối khí hậu, được thêm vào khoảng năm 2007. Bạn sẽ giúp làm sạch nó chứ? (Google Dịch, xin lỗi vì những sai sót) Femkemilene (thảo luận) 21:14, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Dự án/Biến đổi khí hậu”.